ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : เดินหน้าภาษีที่ดิน การันตีอัตราจัดเก็บประชาชนต้องไม่เดือดร้อน

28 December 2017


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณวิลาสินี แวน ฮาเรน สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น เดินหน้าภาษีที่ดิน การันตีอัตราจัดเก็บประชาชนต้องไม่เดือดร้อน โดย คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ภาษีที่ดิน ที่ดิน รมว.คลัง พ.ร.บ.ที่ดิน กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กฎหมายที่ดินฯ