ส.ประมงฯขอบคุณ"บิ๊กป้อม"ดันแก้ปัญหาตังเก

27 December 2017


สมาคมประมงฯนำคณะเข้าพบแสดงความขอบคุณ รองนายกฯและรมว.กลาโหมที่ผลักดันแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมง27 ธันวาคม- พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เผยว่า สมาคมประมงแห่งประเทศไทยและคณะจำนวน 50 คน นำโดย นายมงคล สุขเจริญคณา ได้เข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมทั้ง รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ณ สโมสรกองทัพบก เพื่อแสดงความขอบคุณ ที่ได้ผลักดันการแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนของชาวประมงที่ผ่านมา โดยพิจารณาทบทวนความเหมาะสม แนวทางการแก้ปัญหา IUU ในส่วนที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพประมงไทย ที่ยังคงตอบสนองแนวทางการแก้ไขปัญหาตามกรอบที่ EU กำหนดทั้งเรื่องการพิจารณาเพิ่มวันทำการประมงที่เหมาะสมกับขีดความสามารถการทำประมง และการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ การเร่งรัดโครงการซื้อเรือประมงเพื่อบรรเทาผลกระทบจากชาวประมงที่เลิกกิจการ การจัดตั้งกองทุนประมงเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนของชาวประมงที่ต้องดำเนินการตามข้อบังคับ การแก้ปัญหาการจ่ายเงินแรงงานประมงที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมทั้งการแก้ปัญหาการครอบครองเครื่องวิทยุติดต่อสื่อสาร จนเป็นที่พอใจร่วมกันพล.อ.ประวิตร ได้กล่าวย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญยิ่งกับการแก้ปัญหา IUU ที่ต้องผลักดันอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้การทำประมงของไทยได้รับความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ ขณะเดียวกันต้องได้รับการยอมรับกับผู้ประกอบการประมงไทย ซึ่งพัฒนาการความคืบหน้าของการแก้ปัญหา เกิดจากการตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นร่วมกัน ความร่วมมือที่เกิดจากความเข้าใจและการยอมรับร่วมกัน ประกอบกับความเสียสละที่คำนึงถึงประโยชน์ร่วมกัน พร้อมทั้ง ขอขอบคุณสมาคมประมงฯที่มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือมาโดยตลอด สำหรับการจัดสรรเพิ่มวันทำการประมงที่เหมาะสม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมง จะเร่งออกประกาศเป็นของขวัญแก่ชาวประมงให้ทันก่อนปีใหม่ต่อไปเรือประมง ชาวประมง สัตว์น้ำ