หลักสูตรแรกในประเทศไทย บสพ รุ่น 1 เปิดรับสมัครแล้ว

22 December 2017


หลักสูตรแรกในประเทศไทย บสพ รุ่น 1 เปิดรับสมัครแล้ว รับเฉพาะผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะแพทย์ มธ inter) จัดตั้งหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.)

.........เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย ..........
ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์และนักธุรกิจสร้างเครือข่ายในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยคำนึงถึงแนวโน้มของนวัตกรรมทางการแพทย์ในอนาคต และโอกาสในการดำเนินธุรกิจ อย่างมีจรรยาบรรณ

ธุรกิจทางการแพทย์ ไม่ได้มีเพียงการรักษาโรคเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึง ธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงวัย Wellness เวชศาสตร์ชะลอวัยและศัลยกรรมความงาม อีกด้วย

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังผลักดันให้ธุรกิจการแพทย์ของไทยก้าวไกลสู่สากล สมกับ การเป็น Medical Hub in Thailand 4.0
และพบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับสากล รวมตัวกันที่นี่

รับเฉพาะผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น
ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.60 นี้เท่านั้น
รายละเอียด สามารถเข้าดูใน website หรือ ตามไฟล์แนบ
www.emmpcicm.com

กรอกข้อมูลใบสมัคร online หรือ ส่ง email ที่ [email protected]

เมื่อทางวิทยาลัยได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วจะแจ้งผลให้ท่านทราบต่อไป

ติดต่อสอบถาม
089-646-5939

หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Executive Integrated Medical Management Program (EMMP)
Chulabhorn International College of Medicine Thammasat University