นายกฯยันลงพท.รับทราบปัญหาสั่งยกระดับคุณภาพชีวิตชาวเหนือ

26 December 2017


นายกฯยันรับทราบปัญหา-ความต้องการหลังลงพื้นที่ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตชาวเหนือ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) (26 ธ.ค. 60)อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่จ.สุโขทัยว่า รัฐบาลได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อให้พื้นที่ภาคเหนือมีการพัฒนานำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาภาคการเกษตร ที่ดินทำกิน รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะต้องบูรณาการทำงานของทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค รวมถึงการบูรณาการแผนการทำงาน และแผนงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ยังได้รับทราบข้อเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยจากฝ่ายการเมือง ทั้งเรื่องของปัญหาการเกษตร การบริหารจัดการน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกรอบแผนงานและนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว แต่แนวทางที่เสนอมานั้นรัฐบาลจะขอนำไปศึกษาว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ รวมถึงการกำหนดความเร่งด่วนของแต่ละโครงการด้วย

ส่วนโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่ได้มีการพูดคุยในที่ประชุม ครม.คราวนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งการแก้ปัญหาเบื้องต้นต้องหาพื้นที่กักเก็บน้ำและทำพื้นที่แก้มลิง เช่น โครงการบางระกำโมเดลที่สามารถช่วยลดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ยังได้ปฏิเสธข้อเสนอของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนำกลุ่มมัชฌิมา ที่เสนอให้การเลือกตั้งปีแรก ส.ส.ไม่ต้องสังกัดพรรคการเมือง โดยให้ไปดูเนื้อหาของรัฐธรรมนูญปี 2560 ว่ากำหนดไว้อย่างไร ขณะเดียวกันยังไม่ขอตอบโต้กรณีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่วิจารณ์คำสั่ง มาตรา 44 แก้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และการท้าทายให้รีเซ็ตสมาชิกพรรคการเมืองครม. เกษตร ภาคเหนือ สุโขทัย แก่งเสือเต้น