ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง55 จ.ตั้งแต่1 ม.ค.-31 ธ.ค.61

26 December 2017


ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีท่องเที่ยวเมืองรองใน 55 จ. ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.61

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) (26 ธ.ค. 60) สัญจรอย่างเป็นทางการ ที่ จ.สุโขทัย มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวในเมืองรองมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก โดยไม่จำเป็นต้องพักเฉพาะโรงแรมเท่านั้น แต่เป็นรีสอร์ท โฮมสเตย์ ได้เช่นกันส่วนอีก 22 จังหวัดที่เหลือ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปพิจารณา หากเห็นว่าควรจะได้รับการส่งเสริมด้วย ก็สามารถประกาศเพิ่มเติมเป็นรายกรณีได้

ขณะที่มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตรนั้น รมว.คลัง คาดว่ากระทรวงการคลังจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ครม.ได้ในอีก 2 -3 สัปดาห์ลดหย่อนภาษี ท่องเที่ยว ครม. เมืองรอง