PRM ลงนามสัญญาต่อเรือใหม่ 4 ลำ มูลค่า 702 ล้าน

25 December 2017


"พริมา มารีน" ลงนามสัญญาจ้างต่อเรือขนส่งน้ำมันดิบ ธุรกิจเรือขนส่ง 4 ลำ มูลค่า 702 ล้านบาท คาดเสร็จไตรมาส 1 ปี 2562
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM แจ้งว่า เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2560 บริษัทฯ ลงนามในสัญญาจ้างต่อเรือใหม่ ซึ่งเป็นเรือขนาดเล็กในธุรกิจขนส่งน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว (ธุรกิจเรือขนส่ง) จากบริษัทซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลเกี่วโยงกัน โดย บริษัท เอ็น.ที.แอล.มารีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 99.9% ซึ่งเป็นเรือขนาด 3,000 เดทเวทตัน จำนวน 4 ลำ มูลค่ารวม 21.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 702 ล้านบาท

ทั้งนี้ เรือดังกล่าวสำหรับขนส่งน้ำมันใส และคาดการณ์ว่าจะสร้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 1 ปี 2562


พริมา มารีน PRM