จับตาพายุ "เทมบิน" ส่งผลเหนือ กลาง ตะวันออกฝนตกเล็กน้อย

24 December 2017


นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กระทรวงมหาดไทย เผยว่า จากอิทธิพลพายุโซนร้อน "เทมบิน" ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น อาจมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก สำหรับภาคใต้ มีฝนตั้งแต่จังหวัดพัทลุงลงไป ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบ และติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำ 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี มีผู้ได้รับผลกระทบ 4 อำเภอ 31 ตำบล 315 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2.15 หมื่นครัวเรือน 5.04 หมื่นคน ทั้งนี้ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 แล้ว 11 จังหวัด ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล นราธิวาส นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และกระบี่ฝนตก กระทรวงมหาดไทย ปภ.