‘พาที สารสิน’ ลาออก!  พ้นกรรมการ ‘นกแอร์’

22 December 2017


 

สายการบินนกแอร์ แจ้ง 'พาที สารสิน' ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันนี้
---22 ธ.ค.60--- บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีนายพาที สารสิน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหากรรมการใหม่ และจะดำเนินการแต่งตั้งในที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไปพาที สารสิน ลาออก นกแอร์ nok air พาที