เกษตร ฯจัด"ปีใหม่ สุขใจ เที่ยวทั่วไทยไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

21 December 2017


เกษตร ฯจัดงาน "ปีใหม่ สุขใจ เที่ยวทั่วไทยไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

น.สพ.สรวิศ ธานีโต โฆษกและผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" วันนี้ ( 21 ธ.ค.60) ประชุมผู้บริหารกระทรวงที่มีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการฯ เป็นประธานในที่ประชุม กำลังเตรียมจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 โดยในปีนี้มีสโลแกน " ปีใหม่ สุขใจ เที่ยวทั่วไทยไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560-7 มกราคม 2561 คาดว่าจะส่งเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบในสัปดาห์หน้า
สำหรับกิจกรรมที่จัดจะมีกิจกรรมเด่นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร (สร้างโอกาส/ช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร โดยหน่วยงานจัดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่าย อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เทศกาลส่งความสุขด้วยผลไม้ไทย โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นต้น ยังเปิดสถานที่ต่างๆ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร 77 แห่งทั่วประเทศ อาทิ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ ศูนย์ข้าว กรมการข้าวเป็นผู้รับผิดชอบ ชวนเที่ยวตามรอยพระราชดำริ ร.9 ที่สถานีเรดาร์ฝนหลวง รับผิดชอบโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ/พืชพันธุ์สัตว์น้ำ กรมประมง เป็นต้น สถานที่ต่างๆ เหล่านี้จะเปิดให้เข้าชมฟรี ไม่คิดค่าบริการ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีใหม่ สินค้า ผลไม้