ผู้ถือหุ้นไอเฟคฟ้องบอร์ดก.ล.ต.

24 December 2017


เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ประทับรับฟ้องคดีที่ นายดารซันซิงห์ นารูดา และพวก 13 ราย เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ และพวกรวม 10 คน เป็นจำเลยในความผิดเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย

ทั้งนี้นายดารซันซิงห์ นารูดา และพวก 13 ราย เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นกู้บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(IFEC)ที่ได้รับความเสียหายจากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ไม่ยอมจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับ IFEC อย่างเบ็ดเสร็จและเด็ดขาด

นายสุรกิต ทองดี ทนายความตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย IFEC ระบุว่า ก.ล.ต.ไม่ยอมจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งที่กระทรวงพาณิชย์ออกมายืนยันว่าการใช้วิธีการลงคะแนนแบบสะสม(Cumulative voting)ในการเลือกกรรมการของ IFEC ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ผิดข้อบังคับของบริษัท และผิดพ.ร.บ.มหาชน ปล่อยให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นกู้ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงมาเป็นเวลานานนับปี

“ที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ทำหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงาน ก.ล.ต. มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559-ธันวาคม 2560 เพื่อร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับไอเฟค ไล่เลียงตั้งแต่การผิดชำระหนี้ตั๋วบี/อี หุ้นกู้ จนหุ้นถูก SP และผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ 3 พันล้านบาท”

นอกจากนี้กรรมการของบริษัทไอเฟค ที่เหลืออยู่ซึ่งไม่ครบองค์ประชุม แต่ได้มีการทำธุรกรรมนำหุ้นของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ICAP)บริษัทลูกของไอเฟค ถือหุ้น 51% ในโรงแรมดาราเทวี คิดเป็นเงิน 2,000 ล้านบาท ไปจำนำคํ้าประกันการชำระหนี้ตั๋วบี/อี ที่มีจำนวนเพียง 100 ล้านบาท ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ทั้งที่คณะกรรมการไม่มีอำนาจกระทำการ

“ทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นกับไอเฟค รายย่อยเห็นว่า ก.ล.ต.ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน ควรทำหน้าที่ของตัวเอง ในการสั่งการให้นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คืนอำนาจให้กับผู้ถือหุ้นโดยการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เลือกกรรมการชุดใหม่ให้เป็นไปตามกรอบกฎหมาย เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาสถานะทางการเงินของไอเฟค คืนหนี้ให้กับเจ้าหนี้หุ้นกู้ ตั๋วบี/อี”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,324 วันที่ 21 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560


ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้น อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ ปอเรชั่น IFEC ศาลอาญาคดีทุจริต