ซีพีเอฟตอกย้ำนโยบาย 3 ประโยชน์ผ่าน‘โครงการเลี้ยงไก่ไข่’

23 December 2017


โครงการ “เลี้ยงไก่ไข่เพื่อ อาหารกลางวันนักเรียน’ ของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ได้ดำเนินการ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 28 มีโรงเรียนกว่า 600 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ โดยแต่ละปีมีการส่งมอบโครงการให้กับ 70 โรงเรียน เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต โดยล่าสุด ได้มอบโครงการให้กับโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี จังหวัดตาก

สุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซีพีเอฟโครงการ “เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ให้กับโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี จังหวัดตาก“สุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์” ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซีพีเอฟ บอกว่า เป้าหมายต่อไปของโครงการคือ การมอบความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ การทำบัญชีจากผลผลิตไข่ไก่ ให้กับโรงเรียนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้า 1,000 โรงเรียนภายในระยะเวลา 10 ปีหรือเร็วกว่านั้น และยังให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ตามที่โรงเรียนแต่ละแห่งขาดแคลน

“การทำงานลักษณะนี้ ต้องอาศัยการเอาใจใส่ แรกๆ เด็กยังสนุก ชอบ แต่ถ้าทิ้งไปสักช่วง เขาอาจจะทิ้งงาน ถ้าโรงเรียนไทยราษฎร์คีรีประสบความสำเร็จ เขาจะเป็นต้นแบบสอนคนอื่นๆ ต่อไป นี่คือ วิธีที่ท่านประธานอาวุโส “ธนินท์” ต้องการ ทำให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ ถ้าเขาชอบอาชีพนี้ เขาก็ไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้”

“สุขสันต์” บอกว่า การให้ในวิธีนี้ จะช่วยให้เขาต่อยอดได้ และเป็นการดำเนินงานตามนโยบายที่ยึดหลัก 3 ประโยชน์ คือ ประเทศชาติ ประชาชน และพนักงาน ต้องได้รับประโยชน์สูงสุด สุดท้ายถึงจะเป็นประโยชน์สู่บริษัท

โรงเรียนที่ซีพีเอฟสนับสนุน ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนชายขอบ ที่เดินตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการให้สนับสนุนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยที่ผ่านมา มีบางแห่งที่ประสบปัญหาและเลิกไป แต่เกิน 5% หรือประมาณ 10-20 โรงเรียน เพราะเด็กขาดความต่อเนื่องของเด็กแต่ละรุ่นที่เข้ามาดูแล ที่สำคัญคือช่วงปิดเทอม 2-3 เดือน ถ้าโรงเรียนบริหารจัดการไม่ดี ก็จะมีปัญหา

เป้าหมายของการให้ของซีพีเอฟ คือ การให้ที่เมื่อให้แล้ว จะต้องประสบความสำเร็จ และเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ซีพีเอฟจึงจัดทีมงานขึ้นมาดูแลต่อเนื่อง พร้อมให้คำแนะนำ...งานพวกนี้พลาดไม่ได้ เพราะพลาดเท่ากับเอาเงินมาทิ้งฟรี และทำให้คนหมดกำลังใจ ผู้บริหารซีพีเอฟ มีหน้าที่ต้องมาดู ให้งานเดินหน้าไปได้ มันก็เหมือนธุรกิจของเรา พลาดไม่ได้ และต้องให้สำเร็จ

การให้ความช่วยเหลือด้านสังคม ไม่เพียงในประเทศเท่านั้นที่ดำเนินการต่อเนื่อง ในประเทศ อื่นๆ ที่ซีพีเอฟ ไปดำเนินธุรกิจ ก็มีการให้ความช่วยเหลือ เช่น การทำเรื่องไก่ไข่ช่วยเหลือทหารเรือที่เวียดนาม ที่เขาอยู่ห่างฝั่ง สนับสนุนเล้าไก่ไข่ ตอนนี้เขาสามารถตั้งตัวได้แล้ว ที่เหลือเขาเอาไปขาย ทำมาประมาณ 5 ปีแล้ว

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,324 วันที่ 21 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560


ซีพีเอฟ เลี้ยงไก่ไข่