ซีพีเอฟร่วมส่งมอบโปรตีนคุณภาพจากไข่ไก่ให้ร.ร.วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)จ.ตราด

4 December 2017


ดร.ประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ซึ่งบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)หรือซีพีเอฟ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทร่วมส่งมอบโครงการฯให้แก่โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) ศูนย์ปัญจวิทยาคาร ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด พร้อมมอบทุนการศึกษา เสื้อผ้าไทย เครื่องเล่นปฐมวัย โดยมีนางลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้เกียรติร่วมงาน และนางลัดดาวัลย์ ธนะประสพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเล ภาคตะวันออก ซีพีเอฟ นางศิริรัตน์ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) ประธานศูนย์ปัญจวิทยาคาร และผู้แทนมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ให้การต้อนรับ