พาณิชย์ปล่อยรถธงฟ้าลดค่าครองชีพผู้ประสบอุทกภัย

14 December 2017


พาณิชย์ปล่อยรถธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชนทั่วประเทศ ช่วยลดค่าครองชีพประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากที่ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ที่ได้เกิดฝนตกหนักทำให้มีน้ำท่วมขังหลายชุมชน ในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2560 ประกอบกับพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยภายหลังน้ำลด รวมทั้งผู้มีรายได้น้อยในแหล่งชุมชนต่างๆกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดรถยนต์โมบายธงฟ้าบรรทุกสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพไปจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ภายใต้ โครงการธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชน : Mobile Unit โดยดำเนินการทั้งในส่วนภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิจิตร อุทัยธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เลย ตาก นนทบุรี นครปฐม และสมุทรปราการ รวม 69 จุด
ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 นี้และพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลที่มีพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 450 จุด ซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันนี้ - 28 ธันวาคม 2560 ส่วนพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง สุราษฏร์ธานี ยะลา ปัตตานี สตูล นราธิวาส เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการจัดโมบายธงฟ้าหลังน้ำลดทั้งนี้การจัดจัดหน่ายสินค้าในครั้งนี้จะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพไปจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป ประมาณร้อยละ 30 - 45 จำนวน 4 ชนิด ประกอบด้วย ข้าวสารหอมมะลิ (บรรจุถุง 5 กิโลกรัม) ราคาปกติถุงละ 185 บาท ลดเหลือ 105 บาท, น้ำตาลทราย ราคาปกติกิโลกรัมละ 23.50 บาท ลดเหลือกิโลกรัมละ 16 บาท, น้ำมันพืชปาล์มบรรจุขวด (1 ลิตร) ราคาปกติขวดละ 40 บาท ลดเหลือขวดละ 22 บาท และไข่ไก่ เบอร์ 2 (แผงละ 30 ฟอง) ราคาปกติแผงละ 90 บาท ลดเหลือแผงละ 50 บาทโดยคาดว่าการจัดทำ โครงการธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชน : Mobile Unit ทั้งในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ จะสามารถช่วยเหลือลดค่าครองชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภายหลังน้ำลดและผู้มีรายได้น้อยในแหล่งชุมชนทั่วประเทศ ประมาณ 60,000 ครัวเรือน และจะสามารถลดค่าครองชีพประชาชนได้ประมาณ 30 ล้านบาทกระทรวงพาณิชย์ ฝนตก อุทกภัย รถธงฟ้า