เป๊ปซี่โค สานฝัน ปันยิ้ม ต่อยอดโครงการ Helping Hands

16 December 2017


โครงการ Helping Hands ที่บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เป็นโครงการที่จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงพลังจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับชุมชน

ล่าสุด “จรณชัย ศัลยพงษ์” ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ และ “สมชัย เกตุชัยโกศล”ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม ได้ต่อยอดโครงการดังกล่าว ด้วยการนำทีมพนักงานจิตอาสาจัดกิจกรรม “เป๊ปซี่โค สานฝัน ปันยิ้ม” ร่วมกันปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ มูลนิธิชัยพฤกษ์ จังหวัดนครนายก พร้อมมอบเงินสนับสนุนจากการระดมทุนของพนักงานจำนวน 222,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ

มูลนิธิชัยพฤกษ์ ดูแลน้องๆ ผู้ด้อยโอกาสกว่า 20 คน น้องๆ เหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะในด้านทุนการศึกษา

“จรณชัย” กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Helping Hands และยังเป็น
ส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของเป๊ปซี่โค ที่เรียกว่า ‘ผลงานดี สำนึกดี’ (Performance with Purpose) ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (People)

นอกจากนี้ เป๊ปซี่โคยัง
ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้พนักงานในแต่ละพื้นที่ได้ร่วมตอบแทนสังคมและชุมชนท้องถิ่น อาทิ กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนและสนามเด็กเล่น การสอนนักเรียนเพาะพันธุ์เห็ดนางฟ้า ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ระยอง อยุธยา สระบุรี และตาก โดยปีนี้มีพนักงานเข้าร่วมโครงการ Helping Hands กว่า 1,100 คน มีชั่วโมงการทำกิจกรรมจิตอาสารวมกว่า 6,000 ชั่วโมง

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,322 วันที่ 14 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560


เป๊ปซี่โค