AWN ชำระค่าประมูลคลื่น1800 MHz งวดที่ 2 กว่าหมื่นล้านบาทให้ กสทช.

12 December 2017


เลขาธิการ กสทช. เผย AWN ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz งวดที่ 2 จำนวน 10,963.755 ล้านบาท


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า หลังจากที่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz ชุดที่ 2 คลื่นความถี่ 1725-1740 MHz คู่กับ 1820-1835 MHz ที่ราคาประมูล 40,986 ล้านบาท ได้นำเงินค่าประมูลงวดที่ 2 จำนวน 10,246.50 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 อีก 717.255 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,963.755 ล้านบาท พร้อมกับหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือวงเงิน 10,963.755 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มอบให้แก่สำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูล โดยทาง สำนักงาน กสทช. จะนำส่งเงินจำนวนดังกล่าวไปยังกระทรวงการคลัง  ทั้งนี้การชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 1800 MHz  งวดที่ 3 อีก 25% ที่เหลือเป็นจำนวน 10,963.755 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายจะครบกำหนด ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561


ด้านของนายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส กล่าวว่าสำหรับคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ที่ทางเอไอเอสประมูลไปนั้น ได้นำไปใช้ในการพัฒนาเครือข่ายเพื่อให้บริการกับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยเครือข่ายทั้งหมดของเอไอเอสครอบคลุมประชากรทั่วประเทศกว่า 98% ซึ่งบริเวณพื้นที่ส่วนที่เข้าไม่ถึงก็จะมีโครงการ USO Net หรือเน็ตประชารัฐในพื้นที่ชายขอบของทาง กสทช. มาให้บริการ ทั้งนี้จำนวนลูกค้าที่ยังใช้เครือข่ายในระบบ 2G นั้นยังมีอยู่จำนวนประมาณกว่าล้านคน หากในอนาคตลูกค้าทุกคนยอมเปลี่ยนมาใช้ 3G ทั้งหมด 2G ก็จะนำไปใช้ในการทำประโยชน์อย่างอื่นได้

นายนฤพล รัตนสมาหาร ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เข้าชี้แจงเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 กรณีที่ผู้ใช้มือถือของดีแทคถูกระงับสัญญาณพร้อมใบแจ้งค่าบริการที่สูงถึงกว่า 400 ล้านล้านบาท โดยทางดีแทคยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากระบบเนื่องจากไม่มาชำระยอดตามที่กำหนดทำให้ถูกตัดสัญญาณทันที รวมถึงการให้บริการของพนักงานคอลเซ็นเตอร์ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ทั้งนี้ได้มีการเยียวยาให้กับลูกค้าที่ประสบปัญหาแต่ละรายแล้ว โดยจะให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรี 500 MB 1 วัน และโทรฟรีทุกเครือข่าย 50 นาที 3 วัน ซึ่งทาง กสทช. เห็นว่าการเยียวยาดังกล่าวยังไม่สมเหตุสมผลโดยทาง กสทช.แนะให้ทางดีแทคเชิญผู้เสียหายมาทำความเข้าใจพร้อมเยียวยาตามสมควร แล้วแจ้งผลกลับมายัง กสทช.อีกครั้ง  ขณะที่ประเด็นกรณีศุลกากร จ.สระแก้ว ยึดซิมดีแทคได้กว่า 50,000 ซิมนั้น ตรวจสอบพบว่ามีการลงทะเบียนจริงแต่ใช้พาสปอร์ตของชาวกัมพูชา ที่อาจมีช่องโหว่โดยมีผู้ที่ซื้อซิมครั้งละ 10-20 เลขหมาย ทาง กสทช. ต้องการให้ดีแทคตรวจสอบการลงทะเบียนซิมให้ละเอียดกว่าเดิม ด้วยการลงทะเบียนแบบอัตลักษณ์มากขึ้น และได้ให้ทางดีแทคไปตรวจสอบพร้อมชี้แจงกลับมายัง กสทช. คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560  นี้


กสทช คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช. คลื่นความถี่ 1800 MHz AWN