“องอาจ” จี้ รัฐบาลแก้หนี้ครัวเรือนช่วยลดปัญหาเศรษฐกิจฐานราก

11 December 2017


11 ธันวาคม 2560 - นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลหลังการปรับคณะรัฐมนตรีว่า เป็นเรื่องดีที่ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมองเห็นปัญหา และรับรู้ว่าปัญหาเศรษฐกิจฐานรากส่งผลกระทบต่อประชาชนคนธรรมดาที่หาเช้ากินค่ำอย่างไร

อย่างไรก็ดีจากการติดตามการทำงานของรัฐบาลพบว่า ถึงแม้รัฐบาลจะพยายามโฆษณาว่าเศรษฐกิจดีขึ้น ทั้งเรื่องการส่งออกการท่องเที่ยวก็ขยายตัว การลงทุนของเอกชนมีมากขึ้น โดยดูจากการนำเข้าเครื่องจักรและสินค้าทุน แต่ในความเป็นจริงที่สัมผัสได้พบว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่รัฐบาลกล่าวอ้างยังไม่มีการกระจายตัวเท่าที่ควร รายได้เกษตรกรยังขยายตัวไม่มากราคาสินค้าเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่รัฐบาลก็ไม่มีมาตรการอุดหนุนราคา รวมทั้งผลกระทบจากภัยแล้งปีที่แล้วก็ทำให้เกษตรกรมีหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อในต่างจังหวัดนอกเหนือจากนั้นกับดักสำคัญที่ทำให้เกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่มีกำลังซื้อ ไม่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้คล่องเหมือนที่ผ่านมา มาจากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ดูเหมือนจะชะลอลงบ้าง แต่ยังอยู่ระดับสูงที่ 78 % ต่อจีดีพี ถือว่าสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

จึงอยากฝากให้ทีมงานเศรษฐกิจของรัฐบาลเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนให้ได้ผลมากขึ้น เพราะถ้ารัฐบาลแก้ไขเรื่องหนี้ครัวเรือนให้ได้ผลมากเท่าไหร่ ก็จะทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น มีการจับจ่ายใช้สอยได้คล่องเหมือนที่ผ่านมา อันจะส่งผลให้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ของประเทศอีกต่อไปเศรษฐกิจ รัฐบาล ประชาธิปัตย์