ไทย-ตุรกี เตรียมเปิดเจรจา FTA รอบที่ 2 ตั้งเป้าหมายสำเร็จภายในปี 61

11 December 2017


‘พาณิชย์’ พร้อมเป็นเจ้าภาพหารือ FTA ไทย-ตุรกี รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ตามแผนดำเนินงานที่ทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าหมายให้สรุปผลภายในปี 2561 เพื่อฉลองความสัมพันธ์ไทย-ตุรกี ครบรอบ 60 ปี และหวังใช้ FTA ดันการค้าขยายตัว 2 เท่าภายในปี 2563

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าผู้แทนไทยในการประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ตุรกี เปิดเผยว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจรจา FTA ไทย-ตุรกี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 -15 ธันวาคม 2560 ที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะหารือในรายละเอียดมากขึ้นหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายประกาศเปิดการเจรจา FTA ไทย-ตุรกี และหารือรอบแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ที่กรุงอังการา ประเทศตุรกี โดยในการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะพิจารณายกร่างข้อบทว่าด้วยการค้าสินค้า และข้อบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด มาตรการต่อต้านการอุดหนุน และกฎระเบียบต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ โดยทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าหมายจะเจรจาความตกลงฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 เพื่อฉลองความสัมพันธ์ไทย-ตุรกีครบรอบ 60 ปี

นางอรมน กล่าวเสริมว่า ตุรกีเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีประชากรมากกว่า 80 ล้านคน อีกทั้งยังตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเอเชียและยุโรป อีกทั้งตุรกีเป็นประเทศมุสลิมที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มประเทศมุสลิมในตะวันออกกลาง และยังมีเส้นทางขนส่งเชื่อมโยงหลายภูมิภาคที่ไทยสามารถใช้ตุรกีเป็นประตูสู่ภูมิภาคยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ ในทางกลับกันไทยตั้งอยู่กลางเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนเช่นกัน ซึ่งการจัดทำ FTA ไทย-ตุรกี จะสร้างโอกาสการค้าและการลงทุน รวมทั้งขยายโอกาสส่งออกสินค้าไทย เช่น สินค้าฮาลาล ผลิตภัณฑ์ประมง เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น ซึ่งคาดว่า FTA ไทย-ตุรกี จะเป็นเครื่องมือสำคัญช่วยให้การค้าสองฝ่ายขยายตัว 2 เท่าภายในปี 2563 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ในปี 2559 ตุรกีเป็นคู่ค้าอันดับที่ 35 ของไทยในตลาดโลก และเป็นอันดับ 4 ในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยมีมูลค่า 1,370.69 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.33 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทย โดยไทยส่งออกมูลค่า 1,071.5 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้ามูลค่า 299.2 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 การค้าไทย-ตุรกีมีมูลค่า 1,265.49 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7 โดยไทยส่งออกมูลค่า 1,065.84 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 16.5 และนำเข้ามูลค่า 199.64 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าร้อยละ 25.3

สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปตุรกี ได้แก่ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เส้นใยประดิษฐ์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์และไดโอด ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากตุรกี ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป กระจก แก้วและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องประดับอัญมณี ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน


FTA ตุรกี ไทย