“องอาจ” แนะ นายกฯกวดขันคนในรัฐบาลร่วมต่อต้านทุจริต

10 December 2017


10 ธันวาคม 2560- นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ของนายกรัฐมนตรี โดยเน้นย้ำให้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต และอย่าร่วมมือกับการโกงว่านับเป็นเรื่องดี ที่นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำรัฐบาลประกาศเอาจริงเอาจังกับการทุจริต แต่การเอาจริงเอาจังเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวคงไม่เพียงพอ

นายกฯ ควรต้องกวดขันคนในรัฐบาลทุกระดับไม่ให้เกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วย เพราะตลอด3ปีกว่าที่ผ่านมาของรัฐบาลชุดนี้ ถึงแม้เราไม่ค่อยได้ยินว่านายกรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับการทุจริต แต่มักได้ยินคำครหานินทาว่า คนในรัฐบาลบางคนเกี่ยวข้องกับ การทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะระยะหลังๆ ความไว้วางใจต่อรัฐบาลในเรื่องทุจริตลดลงเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับในช่วงปีแรกที่เข้ามาทำงานใหม่ๆคนในรัฐบาลที่นายกฯ ควรจะกวดขันเป็นพิเศษ คือกลุ่มที่มีสถานะเปรียบเสมือนเพื่อนพ้องน้องพี่ของนายกฯ ที่มักเข้าไปพัวพันกับโครงการที่ไม่ชอบมาพากลอยู่บ่อยๆ ถ้านายกแสดงออกถึงการกวดขันคนในรัฐบาลอย่างจริงจังไม่ให้เกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะช่วยทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลและดัชนีความโปร่งใสของไทยปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วย

การเริ่มต้นเอาจริงเอาจังกับคนในรัฐบาลไม่ให้เกี่ยวข้องกับการทุจริตจะเป็นก้าวย่างที่สำคัญ ที่จะช่วยทำให้การแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของนายกรัฐมนตรีปรากฏเป็นจริงได้ในที่สุดนายกรัฐมนตรี ทุจริต ประชาธิปัตย์