กกต.คาดเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ค.61

8 December 2017


-8 ธ.ค.60-นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า กกต.ได้มีการประชุมร่วมกับตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการแก้ไขในประเด็นต่างๆที่ กกต.เห็นว่ามีความจำเป็นให้ที่เรียบร้อยในคราวเดียว ซึ่งเป็นไปตามที่เคยตั้งข้อสังเกตว่ามีหลายสิบมาตราที่ต้องดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เช่น ประเด็นการยกเลิก กกต.จังหวัด การให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง การแก้ไขปัญหาทุจริตการเลือกตั้งท้องถิ่นจากประสบการณ์การจัดการเลือกตั้งของ กกต. เป็นต้น

ทั้งนี้ที่ประชุมร่วมเห็นชอบว่าให้ใช้ร่างของ กกต.เป็นหลัก โดยทางสำนักงานกกต. จะใช้เวลาในการยกร่างส่วนที่ต้องแก้ไขประมาณ 1 เดือน และจะเสนอเข้าที่ประชุม กกต.ให้ความเห็นชอบในวันที่ 9 ม.ค. 2561 ก่อนนำส่ง ครม.โดยผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ในช่วงกลางเดือน ม.ค. หากผ่านมติที่ประชุม ครม.ในปลายเดือน ม.ค.แล้ว สภานิติบัญญัติแห่งชาติน่าจะสามารถลงมติให้ความเห็นชอบในวาระ 3 ได้ ภายใน 60 วัน หรือประมาณปลายเดือน มี.ค. ซึ่งที่เหลือก็แล้วแต่ บทเฉพาะกาลในกฎหมายว่า จะให้เวลาในการเตรียมการ ดำเนินการอย่างไร และจะกำหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใด ก่อนและหลังอย่างไร แต่ไม่เร็วกว่า กลางเดือน พ.ค. 2561 อย่างแน่นอน

"เรื่องราวต่างๆ จะเร็วขึ้น ถ้าหากว่านายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เชิญ กกต.ไปร่วมหารือด้วยตั้งแต่ต้น เพราะ กกต.จะได้ชี้แจงปัญหาต่างๆได้ แต่มองว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งๆที่เราเกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากประธาน กกต.เป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น อย่างไรก็ตามภารกิจการจัดการดังกล่าว คงเป็นที่หน้าที่ กกต.ชุดใหม่ ที่คาดว่าจะเข้ามารับตำแหน่งได้ระหว่าง วันที่ 15 ก.พ.หรือ 15 มี.ค.2561 ส่วนผมถอยออกเป็นคนดู และเป็นกองเชียร์ขอบสนาม”นายสมชัยกล่าว


กกต. สมชัย ศรีสุทธิยากร เลือกตั้งท้องถิ่น