ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : ธุรกิจใช้ประโยชน์อะไรได้จากข้อมูลโซเชียลมีเดียพุ่ง

7 December 2017


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณตะวันรุ่ง เตี๋ยประดิษฐ์ สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น ธุรกิจใช้ประโยชน์อะไรได้จากข้อมูลโซเชียลมีเดียพุ่ง โดย คุณกล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โธธ โซเชียล รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)การลงทุน เศรษฐกิจ โซเชียลมีเดีย Social media สื่อโซเชียลมีเดีย ธุรกิจ