ทุ่ม 17 ล้าน ปรับโฉมห้องทำงานรับกกต.ใหม่จ่อซื้อรถประจำตำแหน่งยกล็อต 7 คัน

6 December 2017


- 6 ธ.ค. 60 - หลังจากรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้โดยกำหนดจำนวนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพิ่มขึ้นจาก 5 เป็น 7 คนนั้น ล่าสุดได้รับรายงานว่า ขณะนี้สำนักงานกกต.ได้เตรียมห้องทำงานของกกต.ชุดใหม่อีก 2 ห้อง โดยห้องทำงานเดิมของกกต. 5 คน จะอยู่ที่ชั้น 8 แต่ในชั้นดังกล่าวมีปัญหาเรื่องพื้นที่ จึงไม่สามารถขยายหรือปรับปรุงให้เป็นห้องทำงานสำหรับกกต.ใหม่อีก 2 คนได้ ทางสำนักงานจึงใช้ชั้น 9 ปรับปรุงให้เป็นห้องทำงาน 2 ห้อง ซึ่งเดิมทีเป็นห้องรับรอง และห้องจัดเลี้ยง

การจัดซื้อจัดจ้างห้องทำงานกกต.ชุดใหม่นั้น จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ ให้กรมโยธาธิการเป็นผู้ออกแบบ ก่อนจะเปิดให้เอกชนยื่นซองประมูลในราคาที่ตั้งไว้ 17,799,000 บาท แต่บริษัทที่ประมูลได้งานไปจะสร้างห้องดังกล่าวด้วยงบประมาณ 15 ล้านกว่าเท่านั้น ซึ่งเริ่มก่อสร้างปรับปรุงมาตั้งแต่เดือนส.ค.ที่ผ่านมา โดยมีกำหนดปรับปรุงแล้วเสร็จในเดือนธ.ค.นี้


การปรับปรุงห้องทำงานดังกล่าวใช้งบประมาณค่อนข้างสูง นั้นทางสำนักงานฯ ได้อธิบาย ว่า เนื่องจากเดิมพื้นที่ชั้น 9 ไม่ได้ก่อสร้างไว้เพื่อเป็นห้องทำงาน จึงต้องปรับพื้นที่ใหม่ทั้งระบบ เช่น ระบบการป้องกันเพลิงไหม้ ป้องกันความร้อน และการจัดวางผังห้องให้มีห้องทำงานส่วนตัว ห้องทีมงาน รวมถึงห้องน้ำ

นอกจากนี้ทางสำนักงานฯ ได้พิจารณาจัดหารถประจำตำแหน่ง ก่อนหน้านี้กกต.มีมติอนุมัติจัดซื้อรถเบนซ์ประจำตำแหน่งเพิ่มอีก 2 คัน เพื่อรองรับกกต.ที่เพิ่มขึ้นอีก 2 คน เพราะมีรถเบนซ์ประจำตำแหน่ง 5 คันแล้ว แต่ทางสำนักงานเห็นว่า รถประจำตำแหน่งเดิมทั้ง 5 คันจะสิ้นสุดอายุการใช้งาน 5 ปีในช่วงต้นปี 2561 ซึ่งเป็นช่วงที่กกต.ใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แล้ว จึงมีแนวคิดว่าอยากจัดซื้อใหม่ทั้ง 7 คันพร้อมกัน เพื่อให้ไม่เกิดความลักลั่นว่าใครจะใช้รถเก่าหรือรถใหม่ แต่ถ้ามีปัญหาในเรื่องงบประมาณ อาจจะใช้วิธีเช่าซื้อแทนจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. งบประมาณ ห้องทำงาน