ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : ภาษีอีคอมเมิร์ซตั้งไข่ล้มต้มคนดู!

6 December 2017


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณวิลาสินี แวน ฮาเรน สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น ภาษีอีคอมเมิร์ซตั้งไข่ล้มต้มคนดู! โดย ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานคณะกรรมการภาษีกฎและระเบียบ สภาหอการค้าไทย รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)E-commerce การลงทุน เศรษฐกิจ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ตลาดอีคอมเมิร์ซ อีคอมเมิร์ซ กฎหมายภาษีอีคอมเมิร์ซ การเงินเ