‘อีวาย’นัดหารือเจ้าหนี้ ฟื้นเอิร์ธกลางธันวาคม

8 December 2017


“อีวาย”นัดถกเจ้าหนี้กลางเดือนธ.ค.ก่อนสรุปรายละเอียดแผนฟื้นฟู EARTH คาดใช้เวลาเกิน 2 เดือน กรมบังคับคดีเร่งพิสูจน์สิทธิเจ้าหนี้ 2พันรายหลังปิดยื่นคำขอรับชำระหนี้ 24 พ.ย.60

ศาลล้มละลายกลางโดยสำนักฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ครบกำหนดให้เจ้าหนี้ของบริษัทเอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) ยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ปรากฏมีเจ้าหนี้ทยอยยื่นขอรับชำระหนี้แล้วประมาณ 2,000 ราย จากนี้ไปจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิสูจน์มูลหนี้แต่ละรายว่ามีความถูกต้องหรือไม่ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 14 วัน

แหล่งข่าวจากกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กระบวนการยื่นคำขอรับชำระหนี้ นอกจากเจ้าหนี้แต่ละรายจะดำเนินการยื่นคำขอแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะมีโบรกเกอร์หรือตัวแทนในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ ดังนั้นอาจจะมีการยื่นคำขอซํ้าซ้อน ระหว่างนี้จึงเป็นการตรวจคำขอดังกล่าวว่ามีการยื่นซํ้าซ้อนหรือไม่

ส่วนความคืบหน้าการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ EARTH นั้นไม่แน่ใจว่าบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด (EY) ซึ่งเป็นผู้ทำแผนจะจัดทำแผนแล้วเสร็จภายใน 2 เดือนตามที่ได้แถลงต่อศาล แต่ตามสิทธิ EY สามารถใช้เวลาจัดทำแผนภายในเวลา 5 เดือน

ทั้งนี้ที่ผ่านมา EY ได้ทำ Due diligence หรือการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะของ EARTH เสร็จแล้ว และได้หารือกับธนาคารเจ้าหนี้ไปรอบแรกและกำหนดจะนัดคุยครั้งต่อไปกลางเดือนธันวาคมเพื่อลงในรายละเอียด

EARTH เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการด้วยมูลหนี้กว่า 4.7 หมื่นล้านบาท โดยธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นอกจากนี้มีเจ้าหนี้หุ้นกู้ 5,500 ล้านบาท และหนี้ตัวเงินระยะสั้นอีกเกือบ 4 พันล้านบาท

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,320 วันที่ 7 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560


กรมบังคับคดี เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ ฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้ อีวาย