นักลงทุนเอเชียบุกไทย ถือหุ้น 1.68 ล้านล้านบาททุบสถิติ

5 December 2017


ปัจจัยพื้นฐานตลาดหุ้นไทยโดดเด่น เตะตานักลงทุนเอเชีย ทุ่มเงินเพิ่มการลงทุนอย่างชัดเจนในปี 2560 นางสาวสุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์ ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยตัวเลข ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม มีมูลค่าถือครองหลักทรัพย์รวม 1.68 ล้านล้านบาท เติบโต 11.88% จากปี 2559 และคิดเป็น 36.4% ของมูลค่ารวมการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศทั้งหมด โดยกว่า 50% ของการถือครอง กระจุกอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงิน และเทคโนโลยี

ทุนเอเชีย ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนสถาบัน เป็นบริษัทแม่ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) และผู้ให้บริการดูแล หลักทรัพย์ให้ลูกค้าต่างประเทศ (คัสโตเดียน) ถือหุ้นไทยเพิ่มขึ้นเกือบทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มทรัพยากร อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เกือบทั้งหมดหรือประมาณ 96.72% นักลงทุนสถาบัน สิงคโปร์ถือมากที่สุด ตามด้วยนักลงทุนญี่ปุ่นและฮ่องกงตามลำดับ รวม 1.54 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 91.83% ของมูลค่าการถือครองรวมของนักลงทุนในเอเชีย

ขณะที่นักลงทุนอินโดนีเซียลดการถือครองหุ้นไทยมีนัยสำคัญกว่า 60% เหลือมูลค่า 782 ล้านบาท จาก 2,049 ล้านบาทในปี 2559 ปัจจัยสำคัญที่ถือครองลดลงในหุ้นบริษัทที่กำลังประสบปัญหาผิดนัดชำระหนี้ตั๋วบี/อีแต่จำนวนนักลงทุนอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น

ส่วน กลุ่ม CLMV ถือหุ้นไทยเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า จากระดับ 555 ล้านบาท เป็น 1,882 ล้านบาทโดยเฉพาะนักลงทุน ลาวลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มูลค่า 1,303 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า ถือเพียง 57 ล้านบาท ซึ่งเกือบทั้งหมด เป็นนักลงทุนบุคคลหรือรายย่อย ที่เข้ามาลงทุนในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทในกลุ่มทรัพยากร ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,319 วันที่ 3 - 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560


นักลงทุน ตลาดหุ้นไทย เอเชีย ถือหุ้น