KBANKปั้นเงินเศรษฐีภูธร

3 December 2017


ธนาคารกสิกรไทย ผนึกลอมบาร์ด โอเดียร์ เดินสายให้บริการ Wealth Planning Service ครบวงจร ประเดิมเจาะกลุ่มเศรษฐีภูเก็ต ชูจุดแข็งผลิตภัณฑ์การลงทุนกว้างและลึก เน้นสร้างการเติบโตยั่งยืน

นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจบริการไพรเวตแบงค์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจลูกค้าที่มีเงินฝากและสินทรัพย์ (AUM) ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป หรือ Private Banking ภายใต้ความร่วมมือกับ ลอมบาร์ด โอเดียร์ จะเน้นใช้โมเดล Holistic Approach จะมี 2 ระดับ โดยจะเน้นดูความต้องการ และมองคำแนะนำในระดับครอบครัวมากกว่าที่จะมองเป็นบุคคล ส่วนด้านการลงทุน จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการทำให้สินทรัพย์ของครอบครัวงอกเงยยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเป็น Wealth Planning Service

ปัจจุบันธนาคารเริ่มเดินสายให้ความรู้เรื่องบริการ Wealth Planning Service ให้กับลูกค้าไพรเวตแบงก์ตามหัวเมืองสำคัญของไทย โดยเริ่มจากจังหวัดภูเก็ต หลังจากใช้สื่อสารให้กับลูกค้าในกรุงเทพฯไปแล้ว โดยจังหวัดภูเก็ตถือเป็นเมืองสำคัญในภาคใต้ โดยที่มีสินทรัพย์รวมกว่า 5,000 ล้านบาท จาก AUM ภาคใต้อยู่ที่ 2.2 หมื่นล้านบาททั้งนี้ธนาคารมี AUM ของลูกค้าไพรเวตแบงก์ทั้งหมดอยู่ที่ 7.5 แสนล้านบาท ฐานลูกค้า 1 หมื่นราย อยู่ในภูเก็ตประมาณ 120 ราย หรือคิดเป็นภาคใต้ 400 คน

ภายใต้กลยุทธ์ Wealth Planning Service สิ่งที่ธนาคารคาดหวังนอกจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการระดับหนึ่ง จะเป็นเรื่องของการดึง Share Wallet ลูกค้าที่ใช้บริการสถาบันการเงินแห่งอื่น ให้หันมาใช้บริการและอยู่กับธนาคารมากขึ้น ทั้งในส่วนของเงิน ฝากและสินทรัพย์ในประเทศ-ต่างประเทศรวมถึงการเพิ่มสัดส่วนลูกค้าเงินฝากให้หันมาลงทุนมากขึ้น

นายวินเซ็นต์ แมกนีแนตท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลอมบาร์ด โอเดียร์ เอเชีย กล่าวว่าธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพอสมควร ไม่ว่าการควบรวมกิจการ (M&A) หรือซื้อกิจการ ทำให้ธุรกิจบริหารความมั่งคั่งจะต้องปรับตัว เพื่อโฟกัสและหาตำแหน่งของตัวเองให้ชัดเจน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ โดยไม่ได้เน้นในเรื่องของจำนวนผลิตภัณฑ์ แต่เป็นความลึกของผลิตภัณฑ์ที่มีการกระจายความเสี่ยง และตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีที่สุด

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,319 วันที่ 3 - 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560


การลงทุน กสิกรไทย ลอมบาร์ดโอเดียร์ เศรษฐีภูเก็ต Wealth Planning Service