ทิศทางเงินเฟ้อปี61 เร่งขึ้นมาอยู่ที่ 1.1% ตามราคาพลังงาน และต้นทุนแรงงาน

1 December 2017


การเร่งตัวของโดยเงินเฟ้อในช่วงไตรมาสที่ 4/2560 ตามราคาพลังงานและผลจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วง 11 เดือนแรกอยู่ที่ร้อยละ 0.66

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยตลอดทั้งปี 2560 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0.7 เนื่องจากราคาอาหารสดปรับตัวลดลงมากกว่าที่คาด แต่จากราคาพลังงานในประเทศที่ปรับตัวขึ้น รวมถึงผลจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตก็เป็นปัจจัยที่เป็นแรงหนุนของเงินเฟ้อในปี 2560

ทิศทางอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในปี 2561 คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 1.1 (กรอบประมาณการที่ร้อยละ 0.6-1.5) ตามทิศทางราคาพลังงานและต้นทุนแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้น

ทิศทางเงินเฟ้อในปี 2561 เร่งตัวขึ้นส่วนใหญ่จะมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของฝั่งต้นทุนทั้งพลังงานและแรงงาน มากกว่าจะเป็นผลจากความต้องการใช้จ่ายของผู้บริโภค อย่างไรก็ดี หากภาพเศรษฐกิจไทยสามารถรักษาระดับการเติบโตได้ดีต่อเนื่องและมีการกระจายการเติบโตให้มีความครอบคลุมมากขึ้น ก็น่าจะส่งผลให้ภาพการจ้างงานปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็นสัญญาณบวกต่อภาพกำลังซื้อในประเทศ

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย


แรงงาน เงินเฟ้อ พลังงาน