BBL ตราดรุกเออีซีคอนเนกต์ เปิดจุดให้บริการการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา

4 December 2017


แบงก์กรุงเทพตราดเปิดจุดบริการ เออีซี คอนเนกต์ รับการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา อำนวยความสะดวกด้านธุรกรรมนำเข้า-ส่งออกและลดความเสี่ยงค่าเงินที่เปลี่ยน แปลง

นายนิรุต นิรัตน์พานิช ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ สำนักธุรกิจตราด ธนาคารกรุงเทพ สาขาตราด เปิดเผยว่า ธนาคารได้เปิดจุดบริการการค้าชายแดน (AEC Connect-Border Trade and Investment Service) หรือ เออีซี คอนเนกต์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของธนาคาร สำหรับการใช้บริการด้านการค้าชายแดนในการทำธุรกรรมต่างๆ ทั้งนี้ ทางธนาคารกรุงเทพได้ให้บริการใน 3 ด้านหลักๆ ประกอบด้วย การให้คำปรึกษาและแนะนำการลงทุนในกลุ่มประเทศ AEC โดยใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ไปยัง AEC Connect Center ที่สำนักงานใหญ่ หรือ VDO Conference ไปปรึกษากับสาขาต่างประเทศของธนาคารเพื่อปรึกษาด้านการลงทุนของประเทศที่จะไปลงทุน นโยบายของรัฐ การให้บริการด้านธุรกรรมต่างประเทศ เป็นการให้บริการธุรกรรมด้านการนำเข้า-ส่งออกบริการเปิด L/C,Packing Credit, การโอนเงินชำระสินค้า, การเรียกเก็บเงินจากต่างประเทศ และการให้คำปรึกษาด้านเงินทุนโดยการอำนวยสินเชื่อธุรกิจแก่ลูกค้าทุกท่าน

น.พ.อรรถพล อรุณวุฒิพงษ์ กรรมการผู้จัดการบริการ บริษัทโกลเด้นท์ คอสเมติก จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอางส่งขายไปยังประเทศในกลุ่ม AEC และตั้งโรงงานอยู่ที่ จ.ตราด กล่าวว่า ธุรกิจของบริษัท ทำการผลิตเครื่องสำอางหลากหลายยี่ห้อไปจำหน่ายยังประเทศกลุ่ม CLMV และกว่า 90% ของการผลิตจะส่งไปขายในประเทศเหล่านี้ ซึ่งจำเป็นต้องทำธุรกรรมด้านการเงินมาก ที่ผ่านมาธนาคารกรุงเทพ สาขาตราด ไม่สามารถให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศได้ แม้กระทั่งการเปิดบัญชีธนาคารต่างประเทศ ยังต้องไปดำเนินการที่สำนักงานใหญ่ก่อน และส่งกลับมาที่สำนักงานตราด ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานถึง 2 สัปดาห์ เป็นการไม่สะดวกต่อการทำธุรกรรมด้านการเงิน เพราะไม่สามารถตรวจสอบรายการเงินโอนหรือยอดเงินสดได้

“จังหวัดตราด เป็นจังหวัดที่มีการค้าชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายจังหวัด มีมูลค่าสูงติดอันดับต้นๆ ของประเทศและยังเป็นพื้นที่ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีศักยภาพ การดำเนินการของธนาคารกรุงเทพ สาขาตราด ที่เปิดจุดบริการด้านการค้าชายแดน หรือ เออีซี คอนเนกต์ ขึ้น จึงเป็นการรองรับการทำธุรกรรมทางการเงินและการทำธุรกิจการค้าต่างประเทศได้อย่างเต็มรูปแบบ เพราะธนาคาร

กรุงเทพ สามารถให้บริการทั้ง
ในเรื่องคำปรึกษาการลงทุน การให้ข้อมูลด้านการค้า ข้อกฎหมาย

หรือรวมทั้งสินเชื่อที่จะให้กับผู้ประกอบการ ส่วนห้องคอนเฟอ เรนซ์นั้นก็จะอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับทางธนาคารที่อยู่ต่างประเทศได้โดยตรง ทำให้ร่นระยะการเดินทางได้มาก”

นางสาวภาธิชา โพธิภักดิ์ ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั้นเพลิน อินเตอร์ฟรุ๊ต เอ็กซ์ปอร์ตอิมปอร์ต ผู้ส่งออกผลไม้รายใหญ่ไปยังประเทศจีน เปิดเผยว่า ปั้นเพลิน เป็นธุรกิจส่งออกด้านผลไม้ของครอบครัวที่ตนเองรับช่วงต่อมาบริหาร ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการค้าขายส่งผลไม้ไปยังประเทศจีน แต่การโอนเงินมายังประเทศไทยจะไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากจะเป็นการโอนแบบโพยก๊วน ซึ่งไม่สะดวก และเกิดความไม่แน่นอน รวมทั้ง ค่าเงินหยวน มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงทำให้เกิดความเสี่ยง และการโอนเงินสกุลหยวนโอนเข้ามายังประเทศไทยค่อนข้างยาก ส่งผลกระทบในเรื่องความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

“เมื่อมีการตั้งจุดบริการการค้าชายแดน ทำให้ได้รับความสะดวก โดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่าเงิน ซึ่งสามารถเปลี่ยนจากสกุลเงินหยวนมาเป็นดอลลาร์ หรือเงินบาทก็สามารถที่จะโค้ดเรทอัตราแลกเปลี่ยนได้ ทำให้ไม่เกิดความเสี่ยงเหมือนในอดีต

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,319 วันที่ 3 - 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560


ค้าชายแดน เออีซี BBL แบงก์กรุงเทพ