STEC คว้างานสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน มูลค่า 7 พันล.

1 December 2017


STEC คว้างานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินสายสีชมพูและสีเหลือง มูลค่ารวม 7 พันล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 12 ธ.ค.60-29 มิ.ย.64

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) และโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สัญญาลงวันที่ 1 ธ.ค.2560 โดยการไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ว่าจ้าง

สำหรับมูลค่าโครงการสายสีชมพู 4,477.30 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างวันที่ 12ธ.ค.2560-29 มิ.ย.2564 ส่วนโครงการสายสีเหลือง มูลค่า 2,687.50 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างวันที่ 12 ธ.ค.2560-29 มิ.ย.2564


ซิโน-ไทย STEC