เกษตรฯ เผยน้ำท่วม 8 จังหวัดใต้คาดพื้นที่เกษตรเสียหายกว่า 4 แสนไร่

30 November 2017


น.สพ.สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าทางศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ติดตามเกิดสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 23 - 30 พ.ย.60 มีพื้นที่ประสบภัย 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา ตรัง สตูล และสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันคลี่คลายแล้ว 1 จังหวัด คือ จังหวัดสตูล ยังคงมีสถานการณ์ 8 จังหวัด

"มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ รวม 1.15 แสนราย แบ่งเป็นด้านพืช 458,402 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 146,732 ไร่ พืชไร่ 7,301 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 7,301 ไร่ ด้านประมง มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 4,594 ราย รวม 4,857 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 2,857 ไร่ บ่อกุ้ง 2,000 ไร่1,974 ตรม และด้านปศุสัตว์ มีเกษตรกร ได้รับผลกระทบจำนวน 3.2 หมื่นราย ปศุสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 1,764,872 ตัว แบ่งเป็น โค-กระบือ 74,786 ตัว สุกร 110,702 ตัว แพะ-แกะ 11,742 ตัว สัตว์ปีก 1,567,642 ตัว แปลงหญ้า 3,528 ไร่"


ทางกระทรวงได้ให้ความช่วยเหลือ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 130 เครื่อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (50) นราธิวาส(19) สงขลา (41) และพัทลุง (20) 2) ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 51 เครื่อง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ สงขลา (12) นครศรีธรรมราช (35) และพัทลุง (4) 3) อพยพสัตว์1,636 ตัว แจกจ่ายพืชอาหารสัตว์ 103,260กิโลกรัม ดูแลสุขภาพสัตว์ 11,947ตัว ในพื้นที่ 6จังหวัด ได้แก่ ยะลา สงขลา นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และตรัง

อย่างไรก็ตามทางกรมอุตุนิยมวิทยา ยังมีการคาดการณ์ว่าภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งไว้ด้วย สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่แล้วยังคงต้องเฝ้าระวัง ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 1 ธ.ค. 60 และบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภัยพิบัติ ปศุสัตว์ อุทกภัย การเกษตร