กฟภ.ปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2560

8 November 2017


วันนี้ (วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560) เวลา 18.30 น. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน กฟภ. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย อายุไม่เกิน 18 ปี ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายอำนวยชัย สุวรรณสุนทร รองผู้ว่าการอำนวยการ นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม นายกิตติ จริยมานะ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 2 ร่วมในพิธี ณ ยิมสนามเทศบาลเมืองปักธงชัย จ.นครราชสีมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ร่วมกับ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน กฟภ.ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นปีที่ 13 เพื่อให้เยาวชนได้มีมาตรฐานการเล่นวอลเลย์บอลในระดับขั้นสูง อีกทั้งเพื่อค้นหาเยาวชนก้าวไปสู่ตัวแทนทีมชาติไทยในอนาคต ผลการแข่งขัน มีดังนี้
- ชนะเลิศอันดับ 1
รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถ้วยจำลอง โล่ เหรียญ เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 40,000 บาท และมาสคอต
ประเภททีมชาย ได้แก่ทีม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์
ประเภททีมหญิง ได้แก่ทีมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.สุพรรณบุรี


- รองชนะเลิศ อันดับ 1
รับโล่ เหรียญ เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 30,000 บาท และมาสคอต
ประเภททีมชาย ได้แก่ ทีมโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
ประเภททีมหญิง ได้แก่ ทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี
-รองชนะเลิศอันดับ 2 (ครองตำแหน่งร่วมกัน 2 ทีม) รับโล่ เหรียญ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท
ประเภททีมชาย ได้แก่ ทีมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์ และ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี
ประเภททีมหญิง ได้แก่ ทีมโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพและโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จ.ชัยนาท