สนช.พิจารณาวาระ 1 ร่างก.ม.ลูกว่าด้วย ส.ส. – ส.ว. 30 พ.ย.นี้

29 November 2017


โฆษกวิป สนช. เผย ร่างกฎหมายลูกว่าด้วย ส.ส. – ส.ว.  เข้าที่ประชุม สนช. วาระรับหลักการในวันที่ 30 พ.ย.นี้ ส่วนการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ  ทั้ง 2 ร่าง จะใช้กรรมาธิการวิสามัญแยกชุดกัน เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ ระบุ เมื่อกฎหมายลูกว่าด้วย ส.ส. ประกาศใช้  ต้องจัดเลือกตั้งภายใน 150 วันนายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.)  กล่าวว่า  กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ทั้ง 10 ฉบับ ต่อ สนช.ครบแล้ว  โดยในวันพรุ่งนี้(30 พ.ย.) จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) พ.ศ. ... ในวาระรับหลักการ

จากนั้นเมื่อมีการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ ทั้ง 2 ร่างจะใช้กรรมาธิการวิสามัญแยกชุดกัน เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ และพิจารณาได้เสร็จทันภายในกรอบเวลา 60 วัน  พร้อมยืนยันว่า  เมื่อร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ประกาศใช้  ก็จะมีการเลือกตั้งภายใน 150 วัน ซึ่งเป็นไปตามโรดแมปที่วางไว้


 


สนช. นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ส.ส. ส.ว.