“วิษณุ”คาดชงร่างก.ม.เลือกตั้งท้องถิ่นให้สนช.ได้เดือน ม.ค.61

29 November 2017


-29 พ.ย.60-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวถึงพิจารณาถึงประเด็นการแก้ไขกฎหมายท้องถิ่นว่ายังอยู่ระหว่างการทำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคาดว่า ภายในต้นเดือนม.ค.นี้ ร่างกฎหมายที่เสนอแก้ไขจะเข้าสู่การพิจารณาของสนช.ได้ และหากกฎหมายมีผลบังคับใช้จะกำหนดให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นภายหลังจากนั้น 45 วัน ส่วนกรณีที่มีข้อกังวลว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะทับซ้อนกับการเลือกส.ว. นั้น ตนมองว่าไม่เป็นเช่นนั้น เพราะ การเลือก ส.ว.ครั้งแรกนั้น เป็นการสรรหาและเลือกกันเอง ไม่ใช่ให้ประชาชนออกเสียงลงคะแนน

นายวิษณุ กล่าวด้วยว่าสำหรับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติให้พิจารณาควบรวมหรือยุบหน่วยงานส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่มีข้อจำกัด ทั้งงบประมาณไม่เพียงพอ หรือ เกี่ยวกับจำนวนประชากรในพื้นที่ เป็นเงื่อนไขที่ทำหรือไม่ทำก็ได้ โดยชั้นการพิจารณาแก้ไขกฎหมายท้องถิ่น ยังไม่มีประเด็นดังกล่าวพิจารณา ทั้งนี้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นต้องพิจารณารายละเอียดดังกล่าวให้ลงตัวด้วย และอาจจะไม่จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในบางแห่งที่มีแนวโน้มว่าไม่รู้อนาคตของตนเอง ดังนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นอาจเลือกจัดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่


วิษณุ เครืองาม เลือกตั้งท้องถิ่น