ไอแบงก์ ออก 4 ผลิตภัณฑ์ ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 5 จังหวัดชายแดนใต้

29 November 2017


ไอแบงก์ ออก 4 ผลิตภัณฑ์ ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 5 จังหวัดชายแดนใต้

นายวิทัย รัตนากรนายวิทัย รัตนากร กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีเดินทางประชุม ครม.สัญจรและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้า โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ และเป็นไปตามพันธกิจของธนาคาร จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ในการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตชายแดนใต้ ธนาคาร จึงได้ออก 4 ผลิตภัณฑ์  ได้แก่ 1.สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อพี่น้องมุสลิม สำหรับบุคคลทั่วไปที่นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศ วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/ราย อัตรากำไรไม่เกิน 0.80% ต่อ เดือน ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 ปี ไม่ต้องมีหลักประกัน  2. สินเชื่อ SMEs ibank ช่วยชายแดนใต้ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท /ราย อัตรากำไรคงที่ 5 ปี 1.5% ต่อปี ระยะเวลาสูงสุด 10 ปี

3.โครงการพักชำระหนี้ชายแดนใต้ สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าเดิมที่เป็นหนี้ปกติวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 20 ล้านบาท ทุกรายในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยพักชำระหนี้เงินต้น 1 ปี ชำระเฉพาะกำไร และขยายเวลาสินเชื่อ 1 ปี  4.สินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับลูกค้าในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ แบ่งเป็น สินเชื่อบ้านชายแดนใต้ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท/ราย อัตรากำไรเฉลี่ย 3 ปี 3.25%/ปี ระยะเวลาสูงสุด 35 ปี และสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท/ราย อัตรากำไรเฉลี่ย 3 ปี 3.00%/ปี ระยะเวลาสูงสุด 35 ปี


ชายแดนใต้ ไอแบงก์