ครม.เท5แสนล้านบูมใต้ ไฟเขียวดึงงบฯอปท.ลงทุน

2 December 2017


การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานครม. มีมติรับทราบโครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดภาคใต้และชายแดนภาคใต้ ตามที่ภาคเอกชนภาคใต้เสนอแพ็กเกจเมกะโปรเจ็กต์ในพื้นที่ วงเงินกว่า 5 แสนล้านบาท เพิ่มเติมจากโครงการของหน่วยราชการที่อยู่ในแผนแล้ว อาทิ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน 102 โครงการในภาคใต้ของกระทรวงคมนาคม

โดยหอการค้าภาคใต้เสนอแผน “Big Bang” หรือการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จากการทุ่มงบประมาณลงทุนโครงสร้างพื้นฐานลงพื้นที่ ให้เกิดการกระจายตัวของการค้าการลงทุน เชื่อมโยงอนุภูมิภาคทั้งในกรอบ IMT- GT,BIMSTEC, Asean+6,GMS,CLMVT อาทิ ขยายถนน 4 เลนเส้นทางหมายเลข 4 เพชรเกษม เลียบชายทะเลฝั่งอันดามัน จากระนอง-ตรังให้แล้วเสร็จทั้งระบบในปี 2562 ตั้งงบศึกษาเส้นทางรถไฟท่องเที่ยวเส้นทางสุราษฎร์ธานี-ท่านุ่น(จ.พังงา) โครงการท่าเรือครูซสมุย-กระบี่ เร่งศึกษาออกแบบเส้นทางรถไฟสายใหม่ชุมพร-ระนอง โครงการสะพานสตูล-เปอร์ลิส (ตามะลัง ปูยูบูเก็ต-ปูเต๊ะ) เป็นต้น

ครม.มีการพิจารณาการขอสร้างสนามบินพังงาโดยพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาแต่ยังไม่ได้มีการระบุว่าจะมีการสร้างตรงจุดใด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ธอส.) ในพื้นที่นิทรรศการ โรงงานบริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด อ.หนองจิก
จ.ปัตตานี โดยมีสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ และฉัตรชัย ศิริไล กรรมการ
ผู้จัดการธอส.ให้การต้อนรับในการแก้ไขปัญหายางพารา นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงาน เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในโครงการของหน่วยงานเพิ่มขึ้นให้ได้ 1 แสนตัน เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คิดค้นสูตรการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการสร้างถนน เพื่อให้มีความคุ้มค่าที่สุด และขณะเดียวกันสั่งการให้กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปดำเนินการลดปริมาณการปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ด้วย

ครม.ยังเห็นชอบ มาตรการทางการเงินเพื่อชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งโครงการบ้านมุสลิมชายแดนใต้ สินเชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ วงเงิน 5 พันล้านบาท สินเชื่อเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้มีบัตรฯ วงเงินสินเชื่อ 1 พันล้านบาท บ้านธอส. สานรัก สำหรับคน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษ

ครม.ยังมีมติรับทราบให้นำเงินสะสมท้องถิ่นไปสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ของตนเองตามที่กระทรวมหาดไทยเสนอ ส่วนกรณีที่การใช้งบมีข้อจำกัดบางประการ ถ้าจะนำ เงินมาใช้ ให้สำนักงบประมาณไปแก้ไขระเบียบ เพื่อให้สอดรับกับแนวทางของรัฐบาล (อ่าน...ผ่างบฯอปท. หน้า 14)

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,318
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560


โครงสร้างพื้นฐาน อปท. ครม.หอการคาภาคใต้