ประกาศผลนักออกแบบรถอีซูซุในฝัน ในโครงการ Isuzu Creative Brains Challenge 2017

28 November 2017


นาย  โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า อีซูซุได้จัดกิจกรรมการประกวดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ในระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ “Isuzu Creative Brains Challenge 2017” อีซูซุ...คิดให้ต่างอย่างคนรุ่นใหม่ ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ในวาระพิเศษครบ 60 ปีของการดำเนินธุรกิจอีซูซุในประเทศไทย"ตลอด 60 ปีที่ผ่านมา อีซูซุมุ่งมั่นในการการคิดค้นนวัตกรรมแห่งยานยนต์อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ผู้ใช้รถชาวไทย และทั่วโลกได้ใช้รถที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านการออกแบบที่ตอบรับทุกความต้องการของผู้ใช้รถ ด้วยสมรรถนะที่เป็นเยี่ยมในทุกด้าน และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงได้จัดการประกวดออกแบบรถอนาคตอีซูซุในจินตนาการ ตามโจทย์การแข่งขัน “Isuzu Dream Car Design Contest” และยังได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากกลุ่มนิสิตนักศึกษา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วประเทศให้ความสนใจร่วมส่งผลงานการออกแบบรถอีซูซุในฝันกว่า 100 ผลงาน และคัดเลือกจนเหลือ 17 ผลงาน จาก 16 ทีม เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

 

โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกนั้นสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยการแสดงศักยภาพในการออกแบบยานยนต์อีซูซุแห่งโลกอนาคตตามจินตนาการ และแรงบันดาลใจ โดยมีการนำเอานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบได้เป็นอย่างดี ซึ่งทีม “Automotive SU” จากมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างโดดเด่น คว้ารางวัลชนะเลิศ เงินทุนการศึกษา 200,000 บาท  พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 50,000 บาท อีซูซุมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายพลังทางความคิดสร้างสรรค์ของเหล่านิสิตนักศึกษาที่มุ่งมั่นจะก้าวไปสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพต่อไปในอนาคต”


 

สำหรับโครงการ “Isuzu Creative Brains Challenge 2017” อีซูซุ...คิดให้ต่างอย่างคนรุ่นใหม่ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 10 ท่าน ได้แก่ รศ.พูลพร แสงบางปลา นายกกิตติมศักดิ์สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (TSAE),รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ผู้อำนวยการหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการขายของกลุ่มอีซูซุ, รศ.กิตติ สิริพัลลภ ที่ปรึกษาสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย, ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ผศ.ดร.นักสิทธ์ นุ่มวงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,   ดร.พรพรม บุญพรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, อาจารย์ภัทรกิติ์ โกมลกิติ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และ มร.ริทซึโอะ ฟูกาซาว่า ประธานกรรมการ บริษัท ได-อิจิคิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมตัดสินในการประกวดครั้งนี้

 

โดยทีม “Automotive SU” จากมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากผลงาน “ISUZU E-SR” โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก “ถนนเส้นสายไหม” หรือ “Silk Road” ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจของโลก เพื่อใช้ในการขนส่ง และกระจายสินค้าออกไปทั่วทุกมุมโลก รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ 50,000 บาท


รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ ทีม “INDAAUTO” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย จากผลงาน “MANTIS” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากตั๊กแตนตำข้าว ซึ่งมีทั้งความแข็งแกร่ง และสามารถพิเศษอันหลากหลาย รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ 40,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม “SPDESIGNING” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากผลงาน “ISUZU SP 1”ได้รับแรงบันดาลใจกระทิง ซึ่งมีขนาดเล็กและคล่องตัว เพื่อแก้ปัญหาการขนส่งที่ยากลำบากในเมืองไทย รับเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 30,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม”Commander” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ 30,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ทีม “Project 45” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 30,000 บาท


รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม “Bello” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีม “Bomb” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีม“Chance” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ทีม “DreamTeam Dongtan Racing” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน           ทีม “HERMES” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ทีม“Independent Team” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีม “Once” มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีม “Prometheus”มหาวิทยาลัยมหิดล ทีม “TEXTURE” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีม “ToomX” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และทีม “กระโดดขับจ๊าบๆ” มหาวิทยาลัยศิลปากร รับเงินรางวัลทีมละ 20,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 20,000 บาท


 


บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด “Isuzu Dream Car Design Contest” Automotive SU “Isuzu Creative Brains Challenge 2017”