โกลเด้นแลนด์เปลี่ยนรอบบัญชีใหม่กำไร9เดือนทะลุกว่า1,086 ล.มั่นใจทั้งปีรายได้ตามเป้า

28 November 2017


บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ เปิดเผยผลประกอบการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคา 2560 -30 กันยายน 2560 ปีนี้มีเพียง 9 เดือน เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของกลุ่มบริษัทจากเดิมคือวันที่ 1 มกราคม- 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายนของปีถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

สำหรับรอบบัญชีปี 2560 (9 เดือน) บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ มีรายได้รวมจำนวน 9,352.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,458.54 ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 18% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งถือเป็นการเติบโตตามแผนการขึ้นสู่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ 5 อันดับแรกของประเทศไทย โดยมีกำไรรวม จำนวน 1,086.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 156.23 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 17% จากงวดเดียวกันของปีก่อนทั้งนี้เมื่อพิจารณาเฉพาะรายได้หลักจากการขายอสังหาริมทรัพย์งวด 9 เดือนของปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้ส่วนนี้รวม 8,069.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,092.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยประสบความสำเร็จทั้งโครงการใหม่ที่เริ่มเปิดขายและเริ่มโอนในปี 2560 รวมถึง โครงการเดิมที่ยังขาย และโอนได้อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่รายได้จากการให้เช่า และบริการในงวด 9 เดือนของปี 2560 จำนวน 636.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 188.72 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นมากถึง 42% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากอัตราการรับรู้รายได้จากอัตราการเช่าที่สูงขึ้นเกินกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ของอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ซึ่งเปิดใช้งานเพียงแค่ 1 ปีเท่านั้น


นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ เผยว่า ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2560 เป็นไปในทิศทางที่ดี บริษัทฯ สามารถทำรายได้รวม 9,352.12 ล้านบาท คิดเป็นกว่า 72% จากเป้าหมายรายได้ทั้งปี 2560 (ม.ค.-ธ.ค. 2560) รวม 13,000 ล้านบาท

โดยในเดือน ต.ค. -ธ.ค. 2560 นี้ บริษัทฯ ได้เตรียมเปิดโครงการรวม 6 โครงการ แบ่งเป็นทาวน์โฮม 4 โครงการ บ้านแฝด 1 โครงการ และบ้านเดี่ยวอีก 1 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 7,155 ล้านบาท รวมทั้งปี 2560 บริษัทฯ จะเปิดโครงการแนวราบทั้งสิ้น 14 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 15,000 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการทาวน์โฮม จำนวน 12 โครงการ โครงการบ้านแฝด จำนวน 1 โครงการและโครงการบ้านเดี่ยว จำนวน 1 โครงการ นอกจากนี้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ซึ่งมีผู้เช่าเต็มพื้นที่ บริษัทฯ จึงยังมีความมั่นใจว่าจะสามารถรับรู้รายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้กำไร รายได้ บ้านเดี่ยว โกลเด้นแลนด์ แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ฯ รอบบัญชี