ภาคเอกชนเปิดฟรีไวไฟในรร.ส่งเสริมประชารัฐการศึกษาไทยแลนด์4.0

27 November 2017


ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการจับตามองในวงกว้างของวงการการศึกษาไทย สำหรับโครงการ “OTW Free WiFi For School” ที่ภาคเอกชนมุ่งหวังตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษาไทยของรัฐบาล เพื่อตอกย้ำการเข้ากับยุค 4.0 ซึ่งภาคเอกชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลการสื่อสารที่ต้องรวดเร็ว ดังนั้นการติดตั้งให้มีอินเทอร์เน็ตคลอบคลุมทั่วทุกโรงเรียนถือเป็นปัจจัยสำคัญล่าสุดบริษัท บีเคเค ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด โดยนายพีรณัฐ รุจนวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท, นายวิมกริช วงศ์วิเศษศิริ ประธานกรรมการบริหาร และนายก้องภพ กันตถาวร กรรมการบริษัท ภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาไทยให้เข้ากับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และได้ดำเนินการพร้อมส่งมอบโครงการ “OTW Free WiFi For School” นำร่องสถาบันการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นแห่งแรก พร้อมจัดทำการส่งเสริมการทำ CSR (Corporate Social Responsibility) ให้ข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตกับบรรดานักเรียนนายพีรณัฐ รุจนวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท บีเคเค ดีเวลลอปเปอร์ เผยว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ ในการให้คำปรึกษาโครงการ “OTW Free WiFi For School” เบื้องต้นทางบีเคเค จะได้มีการเข้ามอบอินเทอร์เน็ต และข้อมูลการใช้งานให้กับทางโรงเรียนนำร่อง คือที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ จะเปิดใช้เป็นโรงเรียนแรก ส่วนที่อยู่ในกระบวนการติดตั้งต่อไป ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยตั้งเป้าในปีการศึกษา 2561 จะครอบคลุม 50 โรงเรียนทั่วประเทศ“ตอนนี้ทางบริษัท บีเคเค ดีเวลลอปเปอร์ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหลายโรงเรียนที่ต้องการให้เราเข้าไปทำการติดตั้ง ซึ่งมีการใช้งานง่ายจากเซ็นเตอร์ไวไฟ อยู่ภายในรถตู้ On The Way เราเพียงแค่เปิด Username แล้วให้นักเรียนใส่ Password ซึ่งก็คือ รหัสประจำตัวนักเรียน แค่นี้ก็ใช้งานได้เลย ในอนาคตเรามีแผนขยายต่อไปสู่สถาบันอุดมศึกษา และท้องถิ่นต่างๆ เพื่อที่ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากฟรีไวไฟมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เราอยู่ในขั้นเตรียมโครงการ OTW Free WiFI ให้กับทางรถตู้โดยสารปรับอากาศมากกว่า 500 คัน ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะเปิดบริการภายในต้นปี 2561 นี้อีกด้วย ” นายพีรณัฐ กล่าวทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณโครงการ “OTW Free WiFi For School” ที่ทางบริษัท บีเคเค ดีเวลลอปเปอร์ ได้ให้การสนับสนุนภาครัฐบาลในการเร่งปฏิรูประบบการศึกษาไทยให้เข้ากับยุคไทยแลนด์ 4.0 ทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ ในฐานะสถาบันการศึกษานำร่องติดตั้งฟรีไวไฟแห่งแรก นายอนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ จึงได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหารบริษัท บีเคเค ดีเวลลอปเปอร์ ทั้ง 3 คน เพื่อแสดงความขอบคุณในกิจกรรมดีๆโรงเรียน ฟรีไวไฟ บีเคเค ดีเวลลอปเปอร์