ประธาน กรธ. พร้อมส่งร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.- ส.ว.ให้ สนช. 28 พ.ย.

27 November 2017


ประธาน กรธ. พร้อมส่งร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.- ส.ว.ให้ สนช. 28 พ.ย.นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ยืนยันจะส่งร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาได้ในวันที่ 28 พ.ย.นี้

ทั้งนี้ เชื่อว่ากระบวนการตรากฎหมายและเนื้อหาจะไม่มีปัญหา เนื่องจากที่ผ่านมา กรธ. และคณะทำงานของ สนช. ทำงานร่วมกันมาโดยตลอด ด้วยการส่งเนื้อหาให้ สนช.และรับความเห็นจาก สนช.มาแก้ไข ส่วนกรณีที่อาจมีประเด็นหรือความเห็นแตกต่างกันนั้นอาจเกิดขึ้นได้ เพราะถึงแม้จะทำงานร่วมกับ สนช.แต่เป็นรูปแบบคณะทำงาน 30 คนเท่านั้น ขณะที่ สนช.มีสมาชิกกว่า 200 คน

อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าเนื้อหาต่อการเลือกตั้ง ส.ส.นั้น หากนักการเมืองทำนโยบายที่ประชาชนชื่นชอบก็มีโอกาสจะได้รับเลือกเป็น ส.ส. ส่วนที่นักการเมืองให้ความเห็นดังกล่าวอาจเป็นเพราะการประเมินส่วนตัวที่คิดว่าพรรคจะได้ ส.ส.เพียง 5-10 คนเท่านั้น

"ส่วนตัวไม่ขอออกความเห็นกรณีมีนักการเมืองออกมาวิเคราะห์ว่า ร่าง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เอื้อประโยชน์ต่อรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกลุ่มทหารให้จัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง"
ส่วนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ สนช. ลงมติเห็นชอบในวาระสามนั้น นายมีชัย กล่าวว่า ตนต้องพิจารณาเนื้อหาในร่าง พ.ร.บ.ที่แก้ไขดังกล่าวก่อนสรุปว่าจะทำความเห็นโต้แย้งหรือไม่ต่อไป


คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. มีชัย ฤชุพันธุ์ ส.ส. ส.ว.