BKD คว้างานหอประชุมสภากรุงเทพฯ มูลค่า 321 ล้าน

27 November 2017


BKD คว้างานตกแต่งภายในอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง มูลค่า 321 ล้านบาท

บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) หรือ BKD แจ้งว่า เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2560 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญา เพื่อดำเนินการตกแต่งภายในโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง มูลค่า 321 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน


BKD บางกอก เดค-คอน