ทุนไทยผงาดเกาะกงผุดรง. เคเคเอ็นส่งอาดิดาส-ไนกี้ลุยปักฐานนิคมฯผลิตเฟส 4

27 November 2017


ทุนไทยแห่ผุดโรงงานที่นิคมฯเกาะกง อาดิดาส-ไนกี้ผุดฐานผลิตเฟส 4 ยาซากิส่งชุดสายไฟรถยนต์ป้อนอุตฯรถยนต์ในไทย ตราดเร่งเปิดจุดผ่านแดนรับการค้าไทย-กัมพูชา

นายโสรัจ สังขวรรณ นายด่านศุลกากรคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เปิดเผยว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ ผ่านมา การส่งสินค้าไปยังประเทศกัมพูชาที่ผ่านทางจ.ตราด มีช่องทางการส่งออกหลายช่องทาง คือ ช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ที่ส่งออกทางนํ้า (ทะเล) โดยขนส่งสินค้าจากท่าเรือส่งออกของเอกชน 3 รายส่งไปยังท่าเรือสีหนุวิลล์ และท่าเรือกัมปอต ประเทศกัมพูชา บางส่วนส่งไปยังประเทศเวียดนามด้วย ซึ่งปีงบประมาณ 2560 คิดเป็น 62.92% หรือ 17,992 .76 ล้านบาท ขณะที่ขนส่งทางบก(ถนน)ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก 10,527.53 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 37.08% ซึ่งทางถนนมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสินค้าบางชนิดต้องการเดินทางที่รวดเร็ว เช่นผัก ผลไม้

นอกจากนี้ ยังมีสินค้าส่งออกไปยังช่องทางบ้านมะม่วง ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราดไปยังอ.สัมรูด จ.พระตะบอง ปีงบประมาณ 2560 มีมูลค่า 76 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 1 เท่าตัว หลังมีการเปิดเป็นจุดผ่านแดนชั่วคราวและเปิดให้เข้าออกได้ทุกวันจาก 3 วัน/สัปดาห์ และที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านท่าเส้น ที่มีมูลค่า 2.7 แสนบาท และเปิดเพียง 1 วัน/สัปดาห์ ในปีงบประมาณ 2560 และตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เปิดเป็น 3 วัน/สัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรในเร็วๆ นี้

ทางด้านนายธิติเดช ทองภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นิคมอุตสาหกรรมเกาะกง ในเครือแอลวายพี กรุ๊ป ประเทศกัมพูชา เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรงงานในนิคมอุสาหกรรมเกาะกงมีนักลงทุนมาลงทุนจำนวน 6 ราย ทั้งประกอบรถยนต์ฮุนได, ทำอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง, การผลิตเสื้อผ้ากีฬาอาดิดาสและไนกี้เป็นธุรกิจในเครือเคเคเอ็นที่มีการลงทุนโรงงานเฟสที่ 3 แล้ว และการทำชุดสายไฟฟ้าสำเร็จรูปยาซากิ ซึ่งสินค้าที่ผลิตในนิคมเป็นนักลงทุนคนไทย ที่เมื่อผลิตแล้วจะส่งออกไปยังประเทศไทยและส่งออกไปยังประเทศที่ 3 อีกครั้ง โดยเฉพาะเสื้อผ้ากีฬาของเครือเคเคเอ็น นำเข้ามายังประเทศไทยเกือบ 10 ปี และมีมูลค่าส่งเข้ามาในไทยปีละหลายพันล้านบาท และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ในอนาคตจะมีการลงทุนสร้างโรงงานในเฟสที่ 4 คาดว่าในปี 2561 จะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ขณะที่ชุดสายไฟฟ้ารถยนต์สำเร็จรูปมียอดส่งเข้าประเทศไทยสูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน ซึ่งเป็นไปตามแผนการของบริษัท

“จากการที่ทางรัฐบาลของไทยและกัมพูชา ได้ทำบันทึกข้อตกลงให้มีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดตราด ที่บ้านท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด ติดกับบ้านทะมอดา ต.เวียงเวง อ.เวียงเวง จ.โพธิสัตร์ ส่วนที่บ้านมะม่วง ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด ติดกับบ้านคลองรถถัง ต.สำรูด อ.สำรูด จ.พระตะบอง เป็นแค่จุดผ่อนปรนทางการค้า”

นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ เปิดเผยว่า ในขณะนี้รัฐบาลกัมพูชา ที่ได้รับงบสนับสนุนจากจีน ดำเนินการก่อสร้างถนนมาเชื่อมบริเวณเนิน 400 ที่ติดอยู่กับประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่ฝั่งไทย ก็มีเส้นทางการคมนาคม ถึงชายแดนเช่นกัน ทำให้มีการไปมาค้าขายระหว่างชาว ต.สำรูด ที่เดินทางมาซื้อและขายสินค้าที่ตลาดชายแดน อ.บ่อไร่ จำนวนมาก

“หลังจากหมดฤดูฝนนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ อ.บ่อไร่ จำนวนมากซึ่งทางอำเภอได้ร่วมกับเทศบาลต.บ่อพลอย ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว ที่บริเวณเมืองอัญมณี ให้เป็นสวนนํ้าแห่งใหม่ของอ.บ่อไร่ โดยเทศบาลตำบลบ่อพลอยได้ดำเนินการให้ผู้รับเหมามาติดตั้งเครื่องเล่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและกัมพูชาจะสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ทันช่วงปีใหม่นี้”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,317 วันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


ไนกี้ อาดิดาส ทุนไทย เคเคเอ็น