ไทยเศรษฐกิจประกันภัย เพิ่มทุน 185 ล้านหุ้น ขาย PP หุ้นละ 60 สต.

23 November 2017


TSI เพิ่มทุนขายนักลงทุนเฉพาะเจาะจง 4 ราย จำนวน 185 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.60 บาท ชงผู้ถือหุ้น 28 ธ.ค.นี้

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2560 มีมติให้เพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 185 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จัดสรรหุ้นในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.60 บาท ให้กับบุคคลในวงจำกัด ได้แก่ 1.นายชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง 2.นายสาธิต สัจจะมุนีวงศ์ 3.นายวิโรจน์ นูคำดี 4.นางสุพิน ศิริโภค

ทั้งนี้ก่อนเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จะลดทุนจดทะเบียนลง 75,055,986 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,216,574,437 บาท เหลือ 1,141,518,451 บาท โดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จำหน่ายออก ก่อนเพิ่มทุนใหม่เป็น 1,326,518,451 บาท

บริษัทฯ จะนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 28 ธ.ค.2560

ด้านราคาหุ้น TSI เปิดตลาดที่ราคา 0.72 บาท และล่าสุดเวลา 16.22 น. อยู่ที่ 0.71 บาท เพิ่มขึ้น 1 สตางค์ หรือ 1.43% มูลค่าการซื้อขาย 6.81 ล้านบาท


เพิ่มทุน ไทยเศรษฐกิจประกันภัย