“สุวัจน์” อยากเห็นนักการเมืองปรองดองกัน

22 November 2017


“สุวัจน์” เผยพรรคชาติพัฒนา ไม่กังวลการปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกฎหมายพรรค ระบุอยากเห็นการปรองดองของนักการเมืองเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งที่เรียบร้อย

- 22 พ.ย. 60 - คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ที่มีนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธาน ได้เชิญนักการเมืองมาให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นการจัดแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง โดยได้เชิญนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

นายสุวัจน์ กล่าวว่า นำประสบการณ์การเมืองในแต่ละช่วงมาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการฯ ซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์ และจะให้ความเห็นในกรอบ 5 ประเด็นของคณะกรรมการฯ อยากให้การทำงานของคณะกรรมการฯประสบความสำเร็จ เพราะที่ผ่านมาปัญหาบ้านเมือง ทำให้ประเทศไม่เรียบร้อย

ส่วนในเรื่องการปรองดองควรทำก่อนหรือหลังการเลือกตั้งนั้น นายสุวัจน์ ย้ำว่า การปรองดองเป็นเรื่องดี การทำก่อนหรือหลังถือเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการเมืองให้เรียบร้อย ซึ่งในส่วนของการทำงานมีคณะกรรมการบริหารราชแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง(ป.ย.ป.) ทำงานอยู่ แต่ถ้านักการเมืองด้วยกันเองส่งสัญญาณการปรองดองให้ชัดเจน เช่น มีไมตรีต่อกัน  ให้ความร่วมมือกัน ยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีอยู่ในขณะนี้ ถ้าทุกคนนึกถึงจุดนี้ว่าปรองดองกันได้ก็จะนำไปสู่การเลือกตั้งที่เรียบร้อย


เมื่อถามว่า พรรคชาติพัฒนามีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสมาชิกพรรคตาม พ.ร.ป.พรรคการเมืองหรือไม่ นายสุวัจน์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องคงเตรียมกัน ทางพรรคยังไม่ได้พูดคุยอะไร เพราะคงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่ในขณะนี้  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่มีหน้าที่ก็ต้องเตรียมการไป เมื่อทุกอย่างคลี่คลายคงได้ดำเนินการ เชื่อว่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ด้านนายเอนก เปิดเผยว่า จากการให้ข้อมูลของนายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา และนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เห็นด้วย 5 ประเด็นในร่างแผนปฏิรูปและเห็นว่าควรจะเน้นเรื่องการสร้างสันติสุข เพราะถ้าทำสิ่งนี้ได้ การเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมจะตามมา ซึ่งเมื่อคณะกรรมการฯ ได้รับฟังความเห็นจากผู้ที่เชิญมาทั้งหมดแล้ว จะจัดทำแผนปฏิรูป และเมื่อเสร็จแล้วจะเปิดรับฟังความเห็นประชาชน แม้ประชาชนอาจรู้สึกเบื่อ เพราะให้ความเห็นกับหน่วยงานต่าง ๆ มาแล้วก็ตาม แต่คณะกรรมการฯ จะพยายามนำความเห็นมาเรียบเรียงเพื่อจัดทำเป็นแผน โดยทุกอย่างจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561

“ไม่อยากให้มองว่าข้อเสนอของคณะกรรมการชุดนี้จะซ้ำกับของป.ย.ป. เพราะข้อเสนอของปยป.ส่วนใหญ่เน้นเรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความสามัคคีและปรองดอง แต่ในส่วนของคณะกรรมการฯชุดนี้ จะเน้นเรื่องการปฏิรูปการเมืองว่าต้องการเห็นบ้านเมืองในวันข้างหน้าอย่างไร และถ้าได้เข้าไปเป็นรัฐบาลมีความคิดเรื่องการปฏิรูปการเมืองอย่างไร” นายเอนก  ระบุ


นักการเมือง สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปรองดอง พรรคชาติพัฒนา