'MRT' ปรับใหม่ ถอดเบาะออก จุคนได้มากขึ้น

21 November 2017


รักษาการผู้ว่าการ รฟม.ชี้มาตรการปรับเบาะขบวนรถไฟฟ้าMRT ของบีอีเอ็มยังไม่เข้าข่ายผิดเงื่อนไขสัญญาการให้บริการ แต่ควรแจ้งให้รฟม.รับทราบถึงแผน พร้อมชี้แจงให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าประมาณ 2 สัปดาห์

- 21 พ.ย. 60 - นายฤทธิกา สุภารัตน์ รักษาการผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือรฟม.กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวทางบีอีเอ็มไม่ได้มีการแจ้งให้รับทราบก่อนจะดำเนินการ แต่คงไม่ถึงกับเป็นการผิดสัญญาเงื่อนไขการให้บริการ เพราะต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องความหนาแน่นในช่วงเวลาเดินทางเร่งด่วน ในระหว่างที่รอการซื้อขบวนรถใหม่ จำนวน 35 ขบวน ซึ่งจะเข้ามาในประเทศไทยปีหน้าเพื่อรองรับผู้โดยสาร แต่ได้สั่งการให้มีการประชุมหารือระหว่างรฟม.และบีอีเอ็มแล้ว โดยให้นายรณชิต แย้มสอาด ที่ปรึกษารฟม.เป็นประธานการหารือ โดยเบื้องต้นรฟม.จะต้องชี้แจ้งกฎระเบียบกรณีมีการปรับแก้ไขขบวนรถต่อบีอีเอ็ม หลังจากนั้นจะเป็นเรื่องที่บีอีเอ็มต้องชี้แจงแผนการทดลองการถอดเบาะผู้โดยสารออกจากตัวรถ ให้กับรฟม.รับทราบ เช่นระยะเวลาในการทดลอง


การใช้ขบวนทดลองที่เพิ่มขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทดลอง และแผนการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยทราบล่วงหน้าประมาณ 2 สัปดาห์


ส่วนขบวนที่ได้มีการดำเนินการถอดเบาะผู้โดยสารออกไปแล้วนั้น รฟม.คงไม่ให้บีอีเอ็มนำกลับมาติดตั้งให้เหมือนเดิม แต่คงจะเร่งให้บีอีเอ็มส่งแผนและเร่งทำแผนประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทราบเพื่อให้มีการรับรู้ว่าต่อไปในอนาคตตู้กลางของรถไฟฟ้าใต้ดินจะไม่มีเก้าอี้แล้ว เพราะในต่างประเทศมาตรการดังกล่าวก็มีการใช้งาน แต่อาจเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนกรุงเทพฯ


สำหรับแนวทางการถอดเบาะผู้โดยสารออก ทางบีอีเอ็มจะดำเนินการถอดเบาะเฉพาะตู้กลาง จากทั้งหมด 3 ตู้ และเพิ่มเสายึดเอาไว้ยึดจับ 2 เสา จากเดิมที่มีแค่ 1 เสา ซึ่งเบาะที่ถอดไปนั้นสามารถติดตั้งใหม่ภายหลัง ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการถอดเบาะแล้วเสร็จ จำนวน 1 ขบวน ซึ่งมาตรการนี้จะทำให้รองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็น 900 คน จากเดิมที่ได้ 700-800 คนต่อขบวน


MRT รถไฟฟ้า MRT รถไฟใต้ดิน