รฟท.เร่งอบรมพนง.ขับรถไฟกัมพูชาก่อนเปิดเที่ยวปฐมฤกษ์รถไฟไทย-กัมพูชาอย่างเป็นทางการ

20 November 2017


การรถไฟฯ รองวิศวกรใหญ่ด้านลากเลื่อน ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่การรถไฟประเทศกัมพูชา เพื่อเตรียมความพร้อมการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟไทย-กัมพูชา ตามโครงการพัฒนาการก่อสร้างระบบคมนาคมรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เชื่อมโยงกับจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา ตามแผนด้านเศรษฐกิจในระยะเบื้องต้นตามแนวชายแดน (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน) ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาตามแนวชายแดนทั้งสองประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งการพัฒนาด้านโลจิสติกส์การขนส่งทางรถไฟ และรถยนต์อย่างเป็นระบบเทียบเท่าระดับสากลวันนี้ (20 พฤศจิกายน 2560) ที่โรงรถพ่วงแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นายบุญเชิด เรืองศาสตร์ รองวิศวกรใหญ่ด้านลากเลื่อน ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การใช้งานรถดีเซลราง HITACHI RENOVATE ให้กับเจ้าหน้าที่การรถไฟกัมพูชา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่การรถไฟแห่งประเทศไทย จะดำเนินการส่งมอบรถดีเซลราง HITACHI RENOVATE จำนวน 4 คัน ให้แก่ประเทศกัมพูชา ตามผลการหารือทวิภาคี ในการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD Summit) ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งได้ตกลงที่จะส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟไทย-กัมพูชา พร้อมสนับสนุนตู้โดยสารรถไฟให้กับประเทศกัมพูชา เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศต่อไปด้านการฝึกอบรมได้มอบให้ศูนย์ลากเลื่อน ฝ่ายการช่างกล ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านการขับเคลื่อนขบวนรถแต่งตั้งคณะทำงานฯ ขึ้นมาดูแลเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่การจัดทำคู่มือ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ การฝึกหัดขับเคลื่อนขบวนรถ ให้แก่พนักงานรถจักรและช่างซ่อมบำรุงของการรถไฟกัมพูชา ได้มาเรียนรู้ระบบการทำงานต่างๆ รวมถึงการฝึกหัดการขับเคลื่อนขบวนรถ เพื่อให้เกิดทักษะ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้งานรถดีเซลรางได้อย่างถูกต้องรองวิศวกรใหญ่ด้านลากเลื่อน ฝ่ายการช่างกล กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านการขนส่งทางรถไฟ ระหว่างไทยและกัมพูชา จะเชื่อมต่อที่บริเวณตลาดโรงเกลือกับกรุงปอยเปต ประเทศกัมพูชา เพื่อใช้ในการขนส่งทั้งบุคคลและสินค้าข้ามแดน เนื่องจากการขนส่งสินค้าโดยใช้รถไฟจะมีความสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการขนส่งทางรถยนต์ และในอนาคตรถไฟไทย จะวิ่งจากกรุงเทพถึงกรุงพนมเปญเหมือนในอดีต เป็นการรองรับประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบสำหรับความคืบหน้าในการสร้างทางรถไฟ เชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชา การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการสร้างจากสถานีอรัญประเทศถึงจุดเชื่อมต่อเขตแดนไทย-กัมพูชา ผ่านเข้าไปในกัมพูชาเรียบร้อยแล้ว โดยส่วนที่ข้ามคลองลึกใช้งบประมาณของไทย จากนั้นฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้รับผิดชอบจนถึงวงเวียนกรุงปอยเปต ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลือการสร้างสถานีปอยเปตเท่านั้น หากการสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วจะทำให้เกิดความสะดวกในด้านการขนส่งสินค้าเชื่อมทะลุไปยังกัมพูชา เหมือนที่ไทยขนส่งสินค้าทะลุไปยังประเทศมาเลเซีย สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย 

ในอนาคตกัมพูชาจะมีรถไฟจากพนมเปญไปถึงโฮจิมินห์ซิตีในเวียดนาม นอกจากนี้การท่องเที่ยวก็จะคึกคัก เพราะฝั่งกัมพูชามีสถานที่เที่ยวเยอะมาก เช่น เสียมเรียบ นครวัด สามารถนั่งรถไฟไปลงที่สถานีศรีโสภณ และ จะทำให้สามารถเชื่อมโยงโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ได้อีกด้วย

โลจิสติกส์ กัมพูชา ระบบคมนาคม การรถไฟฯ ขนส่งทางรถไฟ