แฟนคลับการ์ตูนญี่ปุ่นภาคใต้ สุดฟีค  ม.อ.จัดงานมังงะ

20 November 2017
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  ร่วมกับองค์กรเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จัดแสดงนิทรรศการสัญจรระหว่างประเทศในวาระครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและญี่ปุ่นเชิญชม นิทรรศการ“มังงะโฮะคุไซมังงะ”ต้นกำเนิดการ์ตูนญี่ปุ่น ตั้งแต่วันนี้ถึง 4 ธันวาคม 2560  ณ PSU Art Gallery ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมีนายศักระ  กปิลกาญจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย ผศ.ชุติพร จิโรจน์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ม.อ. นายโนริฮิกะโยชิโอกะ ผู้อำนวยการบริหารเจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิตา บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นภดล  ทิพยรัตน์  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และแขกผู้มีเกียรติ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560นิทรรศการ “มังงะ โฮะคุไซ มังงะ”เป็นนิทรรศการที่แสดงถึงวิวัฒนาการของการ์ตูนญี่ปุ่นที่เกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างมังงะของปรมาจารย์คะสึชิกะ โฮะคุไซ ยอดจิตรกรญี่ปุ่นผู้โด่งดังไปทั่วโลก จากผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ “คลื่นยักษ์นอกฝั่งคะนะงะวะ” หนึ่งในภาพผลงานในชุด “ทัศนียภาพ 36 มุมมองของภูเขาไฟฟูจิ” อันเลื่องลือ ซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นเมื่อเกือบ 200 ปีก่อน และศิลปินญี่ปุ่นร่วมสมัยอีกเจ็ดท่าน  ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงจากยุคสู่ยุคนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า นิทรรศการนี้จัดแสดงมาแล้วหลายประเทศทั่วโลก การมาจัดแสดงที่จังหวัดสงขลาณ PSU Art Gallery ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งนี้  จึงถือเป็นโอกาสอันดีของเยาวชน นักเรียน นักศึกษาศิลปิน  และประชาชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ที่จะได้เปิดโลกทัศน์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณค่าแห่งวัฒนธรรมญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสของการเฉลิมฉลองการครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ในปี พ.ศ.2560 นี้


 


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา การ์ตูนญี่ปุ่น แฟนคลับ