สศช.เผยจีดีพีไตรมาส 3 ขยายตัว 4.3%

20 November 2017


สศช.เผยจีดีพีไตรมาส 3/60 ขยายตัวได้ 4.3%  ดีขึ้นจาก 3.8%ในไตรมาสที่ 2/60

นายปรเมธี วิมลศิริ-20 พ.ย.60-นายปรเมธี วิมลศิริ  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)แถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี)ไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 ว่า จีดีพีขยายตัวได้  4.3% % ขยายตัวดีขึ้นจาก 3.8%ในไตรมาสที่ 2/2560

ปัจจัยสนับสนุนจีดีพีไตรมาส3/2560 มาจากการเร่งตัวของภาคนอกเกษตรขยายตัว 3.8%ตามการขยายตัวขึ้นของการผลิตอุตสาหกรรม  4.3%  สาขาการไฟฟ้า  ก๊าซ และการประปา การขายส่งขายปลีกและการซ่อมแซม ขณะที่สาขาบริการต่างๆชะลอตัวลงเล็กน้อย เช่น สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 6.7%  ขนส่งและการคมนาคม 8.1%

ขณะที่ด้านการใช้จ่ายโดยรวมขยายตัว 4.4% ตามการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของภาคเอกชน การลงทุน การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาล และการส่งออกสินค้าและบริการ ซึ่งขยายตัว 3.1%  3.2%  2.8% และ 7.4%ตามลำดับ  โดยการลงทุนรวมขยายตัว 1.2% นำโดยการลงทุนภาคเอกชน 2.9% ส่วนการลงทุนภาครัฐติดลบ 2.6% ซึ่งเป็นการปรับลดลงทั้งการก่อสร้าง -2.2% เครื่องจักรเครื่องมือ-3.9%

“ไตรมาส3/2560จีดีพีขยายตัว 4.3%สูงสุดในรอบ 18เดือนจาก 5.2%เมื่อไตรมาส1/2556 ซึ่งไตรมาสนี้ภาคการส่งออกขยายตัว 7.4%สูงสุดในรอบ 19ไตรมาสและภาคการผลิตขยายตัวสูงสุดในรอบ 18ไตรมาส โดยจีดีพีที่ปรับฤดูกาลไตรมาส3ปีนี้ขยายตัว 1%จากไตรมาส2ที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.4% โดยเศรษฐกิจไทยเริ่มเห็นจุดเปลี่ยนของเครื่องยนต์ต่างๆติดเครื่องแล้วและมีแนวโน้มที่ดีต่อไปในปีหน้าคาดว่าจีดีพีจะขยายตัวได้ที่ 3.6-4.6%ค่ากลางประมาณการ 4.1%”

สศช. จีดีพี ขยายตัว