‘ดีอี’ ชงอัยการ แก้ปม ‘ไทยคม’

24 November 2017
ข้อพิพาทไทยคมยังไม่จบ! ‘ประจิน’ เผย กระทรวงดีอีตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด เพื่อประสานงานกับอัยการฯ หาทางออกดาวเทียมไทยคม ดวง 7 และ 8 ส่วนไทยคมขอตั้งอนุญาโตตุลาการ

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” เกี่ยวกับข้อพิพาทดาวเทียมไทยคม ดวงที่ 7 และ 8 ว่า ขณะนี้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ตั้งคณะกรรมการของกระทรวงขึ้นมา 1 ชุด เพื่อทำหน้าที่ประสานกับสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อหาข้อพิพาทดาวเทียมไทยคม

 

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีขณะที่ แหล่งข่าวจากกระทรวงดีอี กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงดีอีได้รับหนังสือคัดลอกสำเนาจากคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเรียบร้อยแล้ว ภายหลังจาก บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THCOM) ได้ยื่นหนังสือถึงอนุญาโตตุลาการ หาทางออกข้อพิพาทที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม กระทรวงดีอีเตรียมส่งหนังสือไปถึงสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมกัน

“เรื่องฟ้องศาลปกครองหรือไม่นั้น ยังไม่ทราบ เพราะทุกอย่างต้องทำตามกรอบและขั้นตอนของกฎหมาย เพราะในปี 2564 ดาวเทียมไทยคม 7 และ 8 หมดอายุสัมปทาน เมื่อหมดสัญญาแล้ว ทรัพย์สินต่าง ๆ ก็ต้องเป็นของรัฐ ถ้าไทยคมต้องการบริหารต่อ ก็ต้องมีข้อเสนอเข้ามา” แหล่งข่าว กล่าว
ผู้บริหารแวดวงโทรคมนาคม วิเคราะห์เรื่องนี้ว่า หากหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากภาครัฐและเกิดคดีข้อพิพาทระหว่างกันนั้น ตามสัญญาที่ทำกันกับหน่วยงานรัฐ มักจะต้องเริ่มที่อนุญาโตฯ ก่อนเป็นส่วนมาก ด้านราคาหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ฝ่ายวิจัยได้ทำการปรับกำไรของ THCOM ลงอีก 50% เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหารที่เพิ่มสูงกว่าคาด

THCOM ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 11/2560 ซึ่งได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2560 ให้บริษัทยื่นเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เพื่อพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

กระทรวงดิจิทัลฯ แจ้งว่า เป็นดาวเทียมภายใต้สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (สัญญาฯ) แต่บริษัทมีความเห็นว่า เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบการรับใบอนุญาตจาก กสทช. ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดและมิได้ดำเนินการขัดต่อสัญญาฯ จึงยื่นเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ


หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,315 วันที่ 19-22 พ.ย. 2560 หน้า 01-02ฐานเศรษฐกิจ ไทยคม ดาวเทียม ดีอี อัยการ ข้อพิพาท ประจิน