งานประกวดนวัตกรรม IoT เริ่มแล้ว! เด็กวิศวะเสนอผลงานประชันไอเดียเทคโนโลยี

18 November 2017


งานประกวดนวัตกรรมไอโอทีเริ่มแล้ว! เด็กวิศวะเสนอผลงานประชันไอเดียเทคโนโลยี อีกหนึ่งกิจกรรมในงานมหกรรม Internet of Things (IoT)  ซึ่งหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และสื่อในเครือสปริงนิวส์ กรุ๊ปร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดงานแสดงเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง หรือ IoT ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขึ้นมา ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ห้อง BCC HALL เซ็นทรัลลาดพร้าว

โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 วัน วันแรก(18 พ.ย.) 3 ทีม และวันที่สอง(19 พ.ย.)อีก 3 ทีม

เซ็นเซอร์กล่องเลี้ยงผึ้งอัจฉริยะ

Smart Beekeeping หรือ เซ็นเซอร์กล่องเลี้ยงผึ้งอัจฉริยะ นำโดยนายบุญฤทธิ์ บุญมาเรือง นักศึกษาคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชั้นปีที่ 4 ผู้นำทีมประกวดผลงาน สำหรับกล่องเลี้ยงผึ้งอัจฉริยะนั้นจะมีเซ็นเซอร์ที่คอบตรวจจับและแจ้งเตือนความผิดปกติที่เกิดกับผึ้งภายในกล่องเลี้ยงผึ้ง ซึ่งจะตรวจสอบจากคลื่นความถี่ที่ผิดปกติจากพฤติกรรมของผึ้ง และส่งสัญญาณไปยังเจ้าของฟาร์มผึ้งเพื่อให้ทราบและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที โดยมองว่าผึ้งนั้นมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการเกษตร จึงเลือกที่จะพัฒนาเซ็นเซอร์สำหรับกล่องเลี้ยงผึ้งโดยเฉพาะ

เชื่อมโลกเสมือนจริง

Plantopia : Edutainment hydroponics Kit แอพพลิเคชันเกมเชื่อมโลกเสมือนจริง จากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกอบด้วยนางสาวญาณิศา เหมประชิตชัย,นางสาวอาริยา ใจอารีย์ และนายกนกพันธ์ ธนันไชย ซึ่งได้ส่งแอพพลิเคชันเข้าประกวดภายใต้ชื่อ "Plantopia" ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันเกมปลูกต้นไม้ในแบบโลกเสมือนจริง

ประตูอัจฉริยะ
Smart Door Safe Life หรือประตูอัจฉริยะช่วยเหลือการหนีและชะลอไฟ โดยนายภวภาส จตุรภากร, นายภัทรพล สิทธิสาตร์, นายรณกร สิงห์โตทอง, นางสาวพิมพ์นิภา มาทัน และนางสาวศรุตา การธนะภักดี นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำหรับความสามารถของประตูอัจฉริยะนั้นคือ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ระบบส่วนกลางของคอนโดหรือที่พักอาศัยจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับควันซึ่งจะกระจายเสียงจากระบบส่วนกลางส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังประตูอัจฉริยะของแต่ละห้องพักเพื่อเตือนผู้อยู่อาศัย ประตูจะมีเซ็นเซอร์ในการเปิดประตูขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งภายในนั้นมีอุปกรณ์ดับเพลิงรวมถึงแผนที่ทางหนีไฟ อีกทั้งประตูอัจฉริยะยังมีฉนวนกันความร้อนได้ในระยะเวลานึง รวมถึงมีเครื่องฟอกอากาศอยู่ภายในประตู สำหรับแผนธุรกิจนั้นคือ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายไปยังเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการอาคารสูง


กสทช ฐานเศรษฐกิจ นวัตกรรม ประกวด เครือสปริงนิวส์