สจล.ติดไว-ไฟ 3 พันจุด ตั้งเป้าเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

23 November 2017


สจล. เปิดตัวระบบเครือข่ายสำหรับสถานศึกษา “SDN & Cloud Computing Center” ตั้งเป้าเป็น “มหา วิทยาลัยดิจิทัล” ติดตั้งไว-ไฟ 3,000 จุดทั่วสถาบัน ชูความเร็ว 100 กิกะบิต

ผศ.อัครินทร์ คุณกิตติ ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโน โลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สจล. ได้ร่วมกับ หัวเว่ย และ กลุ่มจิเอบิล เปิดตัว SDN & Cloud Computing Center ระบบเครือข่ายสำหรับสถานศึกษาที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกบนพื้นฐานโครง สร้างเทคโนโลยีเครือข่ายที่ครบวงจรที่สุด เร็วที่สุด และทันสมัยที่สุด พร้อมเป็น “มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)”

สำหรับการร่วมมือครั้งนี้ติดตั้งโครงข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วระดับ 100 กิกะบิต พร้อมเครือข่าย Wi-Fi 3,000 จุดทั่วสถาบัน ซึ่งจะช่วยยกประสิทธิภาพการเรียนการสอนในรั้ว สจล. ในอนาคตเราวางแผนจะเปิดสอนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนทางไกลจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับ สจล. ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังได้วางแผนจัดตั้งห้องปฏิบัติการและสถาบันฝึกอบรมในขั้นต่อไปเพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพที่มีทักษะและความสามารถด้านดิจิตอล

ด้าน ดร.จุมพต ภูริทัตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับเทคโนโลยี Smart Education ที่นำมาติดตั้งประกอบไปด้วย 100G Based Campus Core Network ในสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถส่งถ่ายข้อมูลที่ความเร็ว 100 กิกะบิตต่อวินาที ทำให้นักศึกษากว่า 1 หมื่นคนในมหาวิทยาลัย สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สายและแบบต่อสายเพื่อการเรียนการสอนแบบสตรีมมิ่งออนไลน์ได้ในเวลาเดียวกัน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,315 วันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


สจล. ไว-ไฟ มหาวิทยาลัยดิจิทัล