ปลดล็อกเลือกตั้งท้องถิ่น ต้องแก้กฏหมาย 6 ฉบับ คาดเสร็จไม่ทันปีนี้

16 November 2017


"วิษณุ" แจงปลดล็อกเลือกตั้งท้องถิ่น ต้องแก้กฏหมาย 6 ฉบับ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่นาน แต่คงไม่แล้วเสร็จทันในปีนี้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี-16 พ.ย.60- นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)กรณีการปลดล็อกการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า จากการประชุมคาดว่า จะไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ในเร็วๆนี้ เนื่องจากจะต้องแก้ไขกฎหมาย 6 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และกฎหมายเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล กรุงเทพมหานคร และเขตปกครองพิเศษเมืองพัทยา ที่เกี่ยวกับการแก้เรื่องคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และผู้บริหารต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยกร่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น ก่อนจะส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ต่อไป โดยคาดว่า จะใช้ระยะเวลาไม่นาน แต่คงไม่แล้วเสร็จทันในปีนี้

ทั้งนี้ ตามขั้นตอนหลังจากจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)จึงจะพิจารณาว่าจะเลือกตั้งประเภทใดก่อน และจะทำการปลดล็อกเมื่อใด ทั้งนี้ในที่ประชุมได้นำข้อกังวลของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และข้อท้วงติงของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มาพิจารณาด้วย พร้อมยืนยันว่า ไม่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา 27 อย่างแน่นอน เพราะรัฐธรรมนูญให้ กกต.จัดและดำเนินการเลือกตั้ง ซึ่ง กกต.ถือเป็นผู้จัดการเลือกตั้งอยู่แล้ว แต่สามารถมอบหมายหน่วยงานใดดำเนินการได้ เช่น มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แต่จะมอบหมายหรือไม่อยู่ที่ กกต.จะเป็นผู้พิจารณา

ส่วนกรณีที่พรรคการเมือง ระบุว่า การสำรวจสมาชิกอาจทำไม่ทันเวลานั้น เห็นว่า การสำรวจสมาชิก ตรวจสอบคุณสมบัติ พรรคการเมืองสามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องรอให้มีการปลดล็อกพรรคการเมือง เนื่องจากไม่อยู่ในกิจกรรมข้อห้ามตามคำสั่งของ คสช.อีกทั้งพรรคการเมืองย่อมรู้ดีว่า สามารถทำได้เพราะที่ผ่านมากรรมการบริหารพรรคการเมืองต่างๆก็ได้มีการพบปะพูดคุยกันทุกวันอยู่แล้ว


นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปลดล็อกเลือกตั้ง